kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Bus parengta 7 Vilniaus rajono gyvenviečių tvarkymo ilgalaikė strategija

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija planuoja parengti bendrąjį planą, reglamentuojantį Vilniaus rajono dalies urbanizuotos zonos teritorijos naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę strategiją. Teritorija apima 7 gyvenvietes: Avižienių, Zujūnų, Riešės, Nemėžio, Rudaminos, Juodšilių, Pagirių ir jų aglomeruotų zonų teritoriją, suformuotą prie Vilniaus miesto ribos.
Š.m. vasario mėnesį buvo pasirašyta projekto ,,Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal  Vilniaus rajono bendrąjį planą U zonos) bendrojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis.
Šios gyvenvietės yra seniūnijų centrai, yra suformuota socialinė ir visuomeninė infrastruktūra, jos yra didžiausios rajone (kiekvienos gyvenvietės gyventojų skaičius  ne mažesnis kaip 1 500, o visoje teritorijoje ne mažiau kaip 30 000 gyventojų), dominuoja kompaktiškas gyvenviečių užstatymas, pagal bendrąjį planą šios gyvenvietės planuojamos miesteliais.
Šiuo bendruoju planu siekiama suformuoti urbanizuotos zonos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią miestelių urbanistinę struktūrą ir sukurti vieningą urbanizuotos teritorijos architektūrinę erdvinę kompoziciją.
Būtina numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendro naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, o gamtinio karkaso zonose – rišlų želdynų tinklą, racionaliai plėtoti inžinerinę, susisiekimo infrastruktūrą ir susieti ją su Vilniaus miesto infrastruktūra, rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai, pagal bendrus vyraujančius požymius išdėstyti teritorijos dalis, nurodant teritorijos naudojimo tipą. Teritorija apima apie 10000 ha.
Projekto vertė - 933 000 Lt, iš jų 793 000 Lt tai ES struktūrinių fondų finansavimas, 140 000 Lt -savivaldybės biudžeto lėšos.
Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto  „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

 

Shadow up