kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos.“

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis šiais mokslo metais vykdo keletą projektų. Vienas iš jų –  „Seku, seku pasaką...“, kurio tikslas yra sudominti, įskiepyti meilę knygai bei jos skaitymui. Už projektą atsakingos auklėtojos R. Starenkienė bei D. Vitkūnienė siekia ugdyti vaikų pažintinius, komunikavimo, meninius ir socialinius gebėjimus. Su vaikais ne tik kalbama apie knygas, bet ir lopšelio-darželio patalpoje yra surengta grupės bibliotekėlė. Be to, vaikai lankėsi Maišiagalos centrinėje bibliotekoje, kunigo prelato J. Obrembskio muziejuje, dalyvavo konkurse. Svarbu pabrėžti tai, kad visur vyravo „jos didenybė“ knyga.


Verta pažymėti, kad sausio 7-oji ilgai išliks vaikų mintyse – Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje apsilankė Lietuvos Respublikos Seimo narė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnė Gerbiama Ponia Rita Tamašunienė. Seimo narė padovanojo vaikams daug įdomių knygų, kurias vaikai susitikimo metu apžiūrinėjo, vartė, domėjosi jų turiniu, įvairove, o patikusias prašė gerbiamos viešnios paskaityti. Ponia Rita papasakojo apie knygos vertę, gyvenimą ir su didžiuliu džiaugsmu paskaitė vaikams S. Neries eilėraštį „Senelės pasaka“.

Vaikai ir jų tėveliai nėra abejingi knygoms. Tuo galėjo įsitikinti ir pati Seimo narė – vaikai įvardijo ir sekė mėgstamiausias pasakas, o „Drugelių“ grupės 5,5 metų ugdytinis Kazimieras Pukalskas paskaitė svečiui ir lopšelio-darželio draugams išrinktas eiles. Ponia Rita Tamašunienė buvo maloniai nustebinta Kazimiero gebėjimu.

Norime nuoširdžiai padėkoti Seimo narei Poniai Ritai Tamašunienei už sielos dovanas – knygas. Džiaugiamės, kad susitikimo metu  pavyko vaikus sudominti veikla, susijusia su knygomis, kad vaikai įgijo žinių, patyrė gerų emocijų, buvo aktyvūs dalyviai.

Drąsiai galime teigti, kad Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje gyvuoja knygų dvasia.

Edita Staniulionienė

Shadow up