kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Investicija į vaikų gerovę. Vilniaus rajone atidaryti du nauji bendruomeniniai vaikų globos namai

Šiandien Vilniaus rajone esančiuose Bendoriuose iškilmingai atidaryti du nauji bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose laikinajai ir nuolatinei globai bus priimami tėvų globos netekę vaikai. Viename iš jų jau jaukiai įsikūrė ir gyvena 7 paaugliai.


Erdvių ir vaikams pritaikytų namų įkūrimo istorija siekia 2020 m. Tuomet Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sklandžiai pereiti nuo institucinės vaikų globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų socialinės rizikos grupei priklausantiems vaikams, skyrė 520 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų ir įsigijo du gyvenamuosius namus su žemės sklypu bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti. Čia sukurta 16 vietų (po 8 vietas kiekviename name) be globos likusiems vaikams gyventi.

Greitu metu turėtų atkeliauti dar 3 gyventojai. Visus globojamus vaikus prižiūri socialinės srities specialistai.

2021 metų pradžioje vaikai buvo apgyvendinti atskiruose bendruomeniniuose vaikų globos namuose įkurtose šeimynose, kuriose jaučiasi ne tik kaip namuose, bet jiems yra sudarytos sąlygos pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Vilniaus rajone šiuo metu yra 212 be tėvų globos likusių vaikų, iš kurių 151 yra globojami šeimose, 6 šeimynoje, 48 vaikai gyvena socialinės globos įstaigose, likę – budinčių globotojų šeimose.

Pasidžiaugti reikšminga investicija į vaikų gerovę ir kartu su bendruomene paminėti svarbų įvykį atvyko ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst kartu su vicemere Teresa Demeško. Atidarymo proga naujuose vaikų globos namuose netrūko sveikinimų ir dovanų. Čia susirinko visas būrys garbingų svečių: Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai atstovaujanti Seimo narė Rita Tamašunienė, Dūkštų Šv. Onos parapijos klebonas kunigas Henryk Naumovič, Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone  patarėjas Edvard Zakševskij, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, Dūkštų seniūnė Honorata Masalskienė, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė.

Bendruomeninių vaikų globos namų atidarymo šventė prasidėjo simbolinės atidarymo juostos perkirpimu bei bendra malda, po kurios Dūkštų Šv. Onos parapijos klebonas kunigas Henryk Naumovič pašventino naujus bendruomeninius namus. Naujų patalpų atidarymo proga čia įsikūrę vaikai surengė trumpus pasirodymus bei skyrė nuoširdžius padėkos žodžius. Atvykusiems svečiams aprodyti bendruomeninių globos namų stilingai ir jaukiai įrengtos patalpos, vaikai aprodė savo kambarius, erdvią kiemo teritoriją.

Renginyje dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasidžiaugė pavykusia gražia investicija į vaikų gerovę. „(..) Vilniaus rajone šiuo metu yra 4 bendruomeniniai vaikų globos namai, greitu metu bus ir daugiau. Džiaugiamės, kad Savivaldybei pavyksta užtikrinti geras sąlygas likimo nuskriaustiems vaikams, tačiau iš visos širdies norime, kad kuo mažiau vaikams reikėtų tokių paslaugų. Šiuose namuose gyvenantiems vaikams linkiu ateičiai pasiimti iš šių namų gražiausius prisiminimus, čia vyraujančią nuotaiką, Jūms padedančių asmenų rūpestį, teikiamą paramą ir dideles meilės ir globos pripildytas širdis ir visus šiuos gražius pavyzdžius taikyti savo gyvenime ateityje. Padėkos žodžius skiriu vaikais besirūpinantiems specialistams, kurie kasdien dalijasi gerumu ir rūpesčiu, rodo gerą ir gražų pavyzdį mūsų ateities kartoms. Dėkoju ir Šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojams, Savivaldybės specialistams, prisidėjusiems prie šių namų įsteigimo, už didelį įdarbį“, – bendruomeninių vaikų globos namų atidaryme kalbėjo merė Marija Rekst.

„Šiandien laimė gyvena kiekvieno mūsų širdyje. Norėčiau palinkėti, kad šie namai visuomet būtų pripildyti laimės, meilės bei pagarbos vieni kitiems. Turint nuostabius globėjus, kurie stengiasi ir kuria šių namų dvasią, imant gerus pavyzdžius, galima bendromis jėgomis mokytis gėrio ir meilės. (...) Norėčiau širdingai padėkoti Savivaldybei, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorei, nes nepaisant kylančių iššūkių, gebate pasiekti puikius rezultatus. Džiaugsiuosi ir dėkoju, jog nuolat gebate plėsti teikiamas paslaugas rajono gyventojams. Linkiu, kad vaikų ir visos visuomenės auklėjimo darbe Jus visada lydėtų sėkmė ir, kad Jūsų gėrio gestas, grįžtų Jums ir Jūsų šeimoms šimteriopai“, – sakė Seimo narė R. Tamašunienė.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė džiaugdamasi bendruomeninių vaikų globos namų įsigijimu ir atidarymu, dėkojo Vilniaus rajono savivaldybei bei renginyje dalyvavusiai merei už kuriamą jaukumą bei rūpestį. „Nuoširdžiai su didžiausiais padėkos žodžiais kreipiuosi į Savivaldybės merę Mariją Rekst, kurios rūpestį ir globą jaučiame ne tik šiandien, bet ir visada, nepaisant iškylančių sunkumų. Dėkojame už Jūsų teikiamą asmeninį dėmesį ir pagalbą ne tik mums, bet ir visiems rajono gyventojams, o ypač už teikiamą rūpestį tiems, kuriems reikia pagalbos“, – padėkos žodžius skyrė Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė J. Turbienė.

Renginiui pasibaigus vaikų laukė staigmena – surengti žaidimai, atrakcijos bei vaišės.

 

*******

Apie vaikų globos sistemos pertvarką

Pagrindinis Lietuvoje vykusios socialinės vaikų globos sistemos pertvarkos tikslas – iki 2020 metų panaikinti institucinius vaikų globos namus ir įkurdinti tėvų globos netekusius vaikus įtėvių, globėjų šeimose, grąžinti juos biologiniams tėvams. Kol nėra pakankamai globėjų, įtėvių, kurie galėtų vaikus globoti ar įvaikinti, savivaldybėse steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai. Vaikai apgyvendinami bute ar name, kuriuose sukuriama šeimai artima aplinka, atsisakoma institucinės kultūros, vaikai gyvena taip, kaip gyvename kiekvienas iš mūsų.

Pagrindinis skirtumas tarp institucinių ir bendruomeninių vaikų globos namų – pastaruosiuose didesnė pasirinkimo laisvė ir savarankiškumas. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gali gyventi ne daugiau kaip 8 vaikai.

„Suprantama, kad globos namai neperteiks tikros šeimos namų šilumos ir vaikams kur kas geriau  augti šeimoje nei institucijoje. Kiekvienas vaikas turi teisę augti šeimoje, būti apgaubtas meilės ir supratingumo. Tačiau, nesant tam galimybių, dedame visas pastangas siekdami užtikrinti vaikui saugią, jaukią ir tinkamą gyvenamąją aplinką. Džiaugiuosi, kad pavyko realizuoti projektą ir šiandien jau matome, kaip vaikai įsikūrė naujuose namuose, kur šviesu, gera ir jauku.

Prigimtinė ir svarbiausia vaiko teisė – augti šeimoje. Todėl labai raginu gyventojus tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos ir pasidalinti su jais savo namų šiluma“, – kviečia Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska.

   
   
 
 
 
Shadow up