kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kovos su prekyba žmonėmis dienai paminėti – prevencinis Vilniaus rajono gyventojų informavimas, kaip netapti prekybos žmonėmis auka

Šiandien, spalio 18-ąją minint Europos kovos su prekyba žmonėmis dieną, Vilniaus rajono seniūnijose surengta prevencinė visuomenės informavimo akcija, kurios metu susitelkę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariato, Vilniaus arkivyskupijos Caritas ir Dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovai skirtingose rajono seniūnijose bendravo su gyventojais prekybos žmonėmis tema.


Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rudaminos, Juošilių ir Nemėžio seniūnijose prie seniūnijų, kultūros namų ir parduotuvių, institucijų atstovai bendravo su gyventojais prekybos žmonėmis problema, aktyviai vykdė informacijos sklaidą, kaip netapti prekybos žmonėmis auka, priminė, kaip atpažinti tokias nusikalstamas veikas, ragino netylėti ir pranešti apie tai atitinkamoms institucijoms, dalijo informacinius lankstinukus, kad susidūrę su prekybos žmonėmis atvejais, ar įtarę, kad kyla grėsmė, žinotų kur galima kreiptis pagalbos.

„Laiku atpažinti pavojai, tinkamai suteikta informacija ar pagalba neabejotinai prisideda prie prekybos žmonėmis reiškinio atskleidimo bei kovos su šia nusikaltimo rūšimi. Kuo daugiau apie tai kalbėsime, kuo dažniau dalinsimės informacija apie verbavimo būdus ir formas, laiku pastebėsime prekybos žmonėmis pradmenis, bus galima pažaboti šiuos žiaurius nusikaltimus, suteikti pagalbą aukoms. Svarbu suprasti, kad prekyba žmonėmis – tai kompleksiškas ir deja, tačiau plačiai tiek tarp suaugusių asmenų, tiek jaunimo ir vaikų paplitęs reiškinys, todėl spręsdami šią problemą turime veikti vieningai. Svarbus ne tik glaudus visų atsakingų institucijų bendradarbiavimas, bet ir bendruomenių nešališkumas. Kviečiu gyventojus, rajone veikiančias įstaigas ir organizacijas prisidėti prie Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimo, surengti informacines dienas, pokalbius ar prevencines kampanijas, skirtas šviesti visuomenę šia opia problema“, – apie kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimo svarbą ir informacijos sklaidos būtinumą kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendravimo koordinatorė Juliana Lipinska.

 

Dėmesys prekybos žmonėmis rizikai ir pagalbos būdai galimoms prekybos žmonėmis aukoms

Prekyba žmonėmis išlieka viena opiausių šių dienų problemų, todėl jai spręsti Vilniaus rajono savivaldybė nė vienerius metus vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą, prevencines priemones, tokiu būdu siekdama užkirsti kelią šiai problemai plisti. Siekiant plėtoti veiksmingą kovą su prekyba žmonėmis, dar 2018 m. balandžio 25 d. buvo patvirtinta sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija, kuri prisideda prie bendro institucijų darbo kovojant su prekyba žmonėmis, analizuoja prekybos žmonėmis tendencijas, renka statistinius duomenis apie prekybos žmonėmis aukas, rengia kovos su prekyba žmonėmis planus, prevencinių priemonių sąrašą ir koordinuoja jų įgyvendinimą.

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, gali būti suteikta medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba, organizuojama materiali pagalba, kuri suteiks laikiną apgyvendinimą, aprūpins būtiniausiais drabužiais, maistu ir asmens higienos bei priežiūros paslaugomis. Taip pat siekiant integruoti nukentėjusius asmenis į visuomenės gyvenimą, sudaryta Komisija, bendradarbiaujant su atitinkamomis institucijomis, organizuoja pagalbą profesiniam mokymui ir įsidarbinimui.

Vilniaus rajono savivaldybė prevencines švietėjiškas priemones įgyvendino ir 2021 m. balandžio mėnesį, kartu su Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariatu, Vilniaus arkivyskupijos Caritas ir Dingusių žmonių šeimų paramos centru surengdami suaugusiems ir vaikams nuotolinių pranešimų ciklą „Tykantys pavojai virtualioje ir nevirtualioje erdvėje“ apie prekybą žmonėmis bei jų formas, smurtą artimoje aplinkoje, daromas nusikalstamas veikas, sukčiavimo būdus.

 

Prekyba žmonėmis: kaip atpažinti ir kur kreiptis?

Šiandien naujos prekybos žmonėmis formos ir verbavimo būdai verčia suklusti ne tik lengvo bei gerai apmokamo darbo ieškančius asmenis, bet ir specialistus, kurie dirba su prekybos žmonėmis aukomis ar socialiai pažeidžiamais asmenimis.

Prekyba žmonėmis tai – žmogaus pirkimas, pardavimas, kitoks įgijimas ar perleidimas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje panaudojant fizinį smurtą, grasinimus, kitaip atimant galimybę priešintis, naudojantis nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, panaudojant apgaulę, priimant ar sumokant pinigus. Prekybos žmonėmis formos: seksualinis išnaudojimas, vergiškas darbas, išnaudojimas nusikaltimų vykdymui, priverstines santuokos, priverstinis elgetavimas, donorystė turint tikslą paimti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląstelę ir kt.

Viena iš naujausių prekybos žmonėmis formų tai – verbavimas socialiniuose tiksluose. Įvairūs pažinčių portalai ir socialiniai tinklai tampa lengva ir sunkiai kontroliuojama žmonių verbavimo priemone. Interneto pagalba nusikaltėliai gali nesunkiai įtraukti aukas į prekybos žmonėmis tinklus, todėl svarbu išlikti budriais elektroninėje erdvėje.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į kovos su prekyba žmonėmis problemą, Lietuvoje įgyvendinamos kovos su prekyba žmonėmis priemonės:

  • 2020 metais sukurta programėlė mobiliesiems įrenginiams „Neužkibk, o užsidirbk“, kuri yra viešinama Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) pagrindiniame puslapyje www.nsa.smm.lt. Šią programėlę galima įsidiegti mobiliuosiuose įrenginiuose: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.Bbits.nouhttps://apps.apple.com/us/app/nou/id1534482472.
  • Įgyvendinant ESF projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, parengta 116 specialistų, konsultuojančių prekybos žmonėmis, patyčių ir smurto prevencijos klausimais. Šie specialistai įgijo susistemintų ir kompleksinių žinių, praktinių įgūdžių bei kitų reikalingų kompetencijų prekybos žmonėmis ir patyčių bei smurto prevencijos srityse. Specialistų, konsultuojančių prekybos žmonėmis ir patyčių bei smurto prevencijos srityse, sąrašą galima rasti: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/12/Prekybos-zmonemisprevencijos-konsultantai.pdf;
  • Jungtinėje Karalystėje veikianti organizacija „Stop the traffik“, bendradarbiaudama su Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje, 2019 m. vasarą Lietuvoje vykdė viešinimo kampaniją „Know before you go“ (liet. „Prieš važiuodamas – žinok“), kurios metu buvo sukurti ir Lietuvos viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose viešinami vaizdo filmukai, kuriuose pavaizduota prekybos žmonėmis situacija (Lithuania campaign video, 1 filmukas) ir pateikiami patarimai, į ką svarbu atkreipti dėmesį prieš išvykstant dirbti į užsienį, kad netaptum prekybos žmonėmis auka (Know before you go, 2 filmukas). Nuorodą į šiuos vaizdo filmukus galima rasti interneto puslapyje: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/prekybos-zmonemis-prevencija/;
  • Vidaus reikalų ministerijos nuotolinių prekybos žmonėmis mokymų platformoje https://pzmokymai.vrm.lt dalijamasi sukaupta mokymų medžiaga, prevenciniais plakatais ir skrajučių maketais, skirtais kovai su prekyba žmonėmis. Prevencinėmis priemonėmis galima pasinaudoti prisiregistravus minėtoje platformoje.

 


 

Jei nukentėjote nuo seksualinio išnaudojimo, dirbote be atlygio, buvote verčiami daryti nusikaltimus, prievarta susituokti, elgetauti, neteisėtai gabenti prekes ar daiktus, Jus šantažuoja ar grasina, o gal žinote, kas nuo to nukentėjo?

NETYLĖKITE! Kreipkitės – Jums bus suteikta visapusiška pagalba! (Konfidencialumas garantuojamas).

Visą parą veikianti Karštoji linija:

Lietuvoje  8 800 91119

Užsienyje  +370 616 9119


   

 

Shadow up