kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje svečiavosi delegacija iš Kujavijos Pamario aukštosios mokyklos Bydgoščiuje

Birželio 9 d. su bendradarbiavimo pasiūlymu vykdyti mokymus Vilniaus rajono pedagogams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, į Vilniaus rajono savivaldybę atvyko delegacija iš Lenkijos Kujavijos Pamario aukštosios mokyklos Bydgoščiuje. 


Atvykusius svečius iš Bydgoščiaus miesto aukštosios mokyklos kartu su Tarptautinių reikalų ir finansų prorektoriumi dr. Dariušu Čakovskiu  (lenk. Dariusz Czakowski) ir Tęstinių studijų mokymo centro direktoriumi mgr. Andžejumi Stobrava (lenk. Andrzej Stobrawa) priešakyje, svetingai pasitiko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič.

Susitikimo, kurį iniciavo svečiai iš aukštosios mokyklos Bydgoščiaus mieste ir Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, vienas pagrindinių tikslų – vykdyti Vilniaus rajono pedagogų kvalifikacinius mokymus švietimo pagalbos srityje.

Svečiai pristatė savo aukštąją mokyklą ir jos specializavimosi kryptis, papasakojo apie mokymus vedančių asmenų kompetencijas ir kvalifikacijas. 2021-2022 mokslo metais planujama organizuoti nemokamus mokymus (įtraukusis ugdymas, sensorinė integracija, vaikų raidos ankstyvoji intervencija taikant neurofiziologinius metodus) Vilniaus rajono pedagogams ir specialistams. Išklausius 40 val. mokymų programą mokymų dalyviams bus suteikti akredituoti kvalifikaciniai pažymėjimai galiojantys Lietuvoje ir Lenkijoje.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst padėkojo už puikią iniciatyvą, kuri, be abejonės, atneš naudą ne tik mokytojams dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, bet pirmiausia – vaikams, kuriems reikalingas ypatingas dėmesys ir pagalba besimokant. „Dėkoju už iniciatyvą bendradarbiauti ir vykdyti mokymus mūsų specialistams. Savivaldybė siekia tenkinti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimo poreikius, todėl 2020 m. Vilniaus rajone, Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje ir Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje atidarytos specialiosios klasės lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis, skirtos mokiniams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo ir įvairiapusių raidos sutrikimų. Abiejose mokyklose įrengta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikyta mokymosi aplinka, specialūs multisensorinės įrangos kambariai, kuriuose lavinamos vaikų skirtingos sensorinės ir pažintinės funkcijos“, – sakė Savivaldybės merė M. Rekst.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič trumpai pristatė Vilniaus rajono švietimo situaciją bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymo ir ugdymosi proceso organizavimą, papasakojo apie specialistų trūkumą ir neabejojo, kad ši Kujavijos Pamario aukštosios mokyklos Bydgoščiuje iniciatyva ir pasiūlymas – puiki proga mokytojams suteikti ne tik teorinių žinių, bet svarbiausia – praktinių gebėjimų dirbant su vaikais, kuriems nustatyti mokymosi, aktyvumo, dėmesio ir kiti sutrikimai. „Įstatymu įtvirtinta, kad specialiųjų poreikių mokiniai gali lankyti pagal gyvenamąją priskirtą ar pasirinktą mokyklą, šiam tikslui įgyvendinti yra sudarytas priemonių planas, iš lėto žengiami pirmi žingsniai link įgyvendinimo, bet trūksta kvalifikuotų specialistų, šiam tikslui pasiekti dar nenumatyta pakankamai lėšų, tačiau turime didelį siekį ir norą, tad tikiu, kad bendradarbiaujant ir vykdant mokymus pavyks užtikrinti visas būtinas sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“, – sakė Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius R. Juchnevič.

Susitikimo metu nuspręsta bendradarbiauti ir artimiausiu metu pradėti įgyvendinti susitikime aptartas ir nusimatytas veiklas.


Shadow up