kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“

Siekiant didinti pasienio teritorijų turizmo patrauklumą ir skatinti visuomenės susidomėjimą aktyvuoju turizmu bei tuo pačiu pritraukti dėmesį į gamtos paveldą, Vilniaus rajono savivaldybė kartu su pagrindiniu projekto partneriu Koricino (Korycin) valsčiumi (Lenkija) pradėjo įgyvendinti projektą „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ (Nr. LT-PL-4R-314). Projektas vykdomas pagal Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.


2020 m. rugpjūčio mėn. Koricino valsčius pasirašė sutartį dėl projekto „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ (Nr. LT-PL-4R-314) įgyvendinimo su Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos programos įgyvendinančiąja institucija.

Projekto partnerių – Koricino valsčiaus ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos kartu įgyvendinamo projekto bendra vertė – daugiau nei 510 tūkst. Eur, iš jų 85 proc., t. y. daugiau nei 433,6 tūkst. Eur, visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų yra finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo, projekto partneriai turi prisidėti 15 proc. nuosavų lėšų.

Projekto „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ tikslas – pasienio teritorijų turizmo patrauklumo didinimas remiant ir skatinant aktyvųjį turizmą, susijusį su gamtos paveldu. Šiam tikslui pasiekti, projekto veiklos yra nukreiptos į turizmo infrastruktūros ir aktyvaus turizmo plėtrą prie Kumialkos upės Koricine, darnaus aktyvaus turizmo tinko steigimą.

Taip pat projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti Vilniaus rajono sporto mokyklai skirtą aktyvaus turizmo įrangą (slidinėjimo trasos paruošimo įranga, sniego patrankos, slidės, slidinėjimo lazdos, slidinėjimo batai, šiaurietiško ėjimo lazdos, dviračiai, renginių palapinės). Be to, įgyvendinant projektą numatyta organizuoti bendrus renginius, seminarus, vizitus bei mokymus skatinančius aktyvaus turizmo plėtrą.

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2021-03-01 iki 2022-12-31.


Daugiau apie projektą ir jo veiklas: /go.php/lit/Aktyvaus-turizmo-pletra-skatinanti-pasienio-teritoriju-pavelda/2459

 

Shadow up