kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Startuoja Rudaminos meno mokyklos būsimo pastato rekonstravimo projektas – įkasta statybos darbų pradžią simbolizuojanti kapsulė

Rudaminos miestelyje oficialiai pradėtos ilgai brandintos idėjos realizavimo darbai – nenaudojamo bendrabučio pastato rekonstrukcija įrengiant jame Rudaminos meno mokyklą. Atnaujinta, šiuolaikiška ir erdvi meno mokykla duris talentingiems Vilniaus rajono mokiniams atvers kiek daugiau nei po metų. Čia taip pat persikels ir Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka.


Šiandien, rugsėjo 30 d., iškilmingai duotas startas būsimos Rudaminos meno mokyklos pastato rekonstravimo darbams – Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst kartu su vidaus reikalų ministre Rita Tamašuniene, LR Seimo nariu Česlavu Olševskiu, Rudaminos seniūnu Juzefu Šatkevičiumi, Rudaminos meno mokyklos direktoriumi Jurijumi Krupičevičiumi, Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriumi Miroslavu Voitiulevičiumi bei UAB „Eikos statybos“ generaliniu direktoriumi Almantu Čebanausku įkasė statybos darbų pradžią simbolizuojančią kapsulę.

Renginyje taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro, Rudaminos švietimo įstaigų direktoriai bei Centrinės bibliotekos specialistai.

„Jau neužilgo Rudaminos meno mokyklos bendruomenė turės modernias ir kur kas erdvesnes mokymuisi bei darbui skirtas patalpas, kurios be jokios abejonės sutalpins dar daugiau talentingų, smalsių, be meno neįsivaizduojančių savo gyvenimo Vilniaus rajono mokinių. Projekto nauda bendruomenei neabejotina – Rudaminos meno mokyklos darbuotojams bus sudarytos geresnės darbo sąlygos, daugiau Vilniaus rajono mokinių galės mokytis meno mokykloje, o mokiniai ne tik pajus pagerėjusias sąlygas, bet ir galės dalyvauti naujuose užsiėmimuose. Su nekantrumu laukiu projekto realizavimo. Nuoširdžiai dėkoju visiems prisidėjusiems prie šios idėjos įgyvendinimo“, – projekto idėja džiaugėsi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ir pabrėžė, kad savivaldybė nuolat didelį dėmesį skiria švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūros plėtrai.

„Vien savivaldybės biudžeto lėšomis neįstengtume padaryti tiek darbų, atnaujinti ar pastatyti tiek naujų objektų. Visada ieškome kitų šaltinių, partnerių, tai dažnai ES struktūrinių fondų ar valstybės biudžeto lėšos. Norėčiau padėkoti mūsų dabartinei Vyriausybei, čia esančiai vidaus reikalų ministrei Ritai Tamašunienei už glaudų ir sklandų bendradarbiavimą, už atsakingą požiūrį ir konstruktyvų dialogą su savivaldybėmis“, – sakė merė.

„Brangieji, kartu su jumis džiaugiuosi šiuo projektu ir neužilgo atsinaujinusia šios vietovės aplinka. Šiam projektui didžioji dalis lėšų bus skirta būtent iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto. Rudaminos meno mokykloje tiek daug jaunimo, tiek daug norinčių savo laisvalaikį skirti menui, todėl džiaugiuosi, kad jūs turėsite puikias sąlygas ir galimybę ugdytis. Juk ten kur yra menas, dainos, šokiai – yra mažiau pykčio ir negandų. Džiaugiuosi, kad būtent čia bus tokia vieta, kur bus galimybė šokti, dainuoti ir užsiimti kūryba, jaunimas turės galimybę atskleisti savo talentus“, – su startavusiu projektu rudaminiečius pasveikino buvęs ilgametis Vilniaus rajono vicemeras, dabartinis Seimo narys Česlav Olševski.

„Šiandien mes esame tarp iškastų duobių, nesutvarkytoje teritorijoje, o po kažkiek laiko čia užaugs gražus pastatas, kuris spinduliuos Vilniaus rajono kultūra ir bus pripildytas vaikų juoko, muzika ir spalvomis. Dėkoju savivaldybei, kad rūpinatės vaikais ir jaunimu, kad jie turėtų kur ugdytis ir ugdyti savo gebėjimus. Ačiū merei ir visai savivaldybės administracijai už įdėtas pastangas įgyvendinant šį projektą“, – sakė vidaus reikalų ministrė.

Rudaminos meno mokyklos direktorius Jurij Krupičevič nuoširdžiai padėkojo Vilniaus rajono savivaldybei už rūpestį ir suteikiamą paramą mokyklai, o Rudaminos meno mokyklos auklėtiniai iškilmių svečiams paruošė trumpą muzikinę programą. 

 

Po rekonstrukcijos – atsinaujinusi, šiuolaikiška ir erdvi Rudaminos meno mokykla, galėsianti priimti daugiau lankytojų

Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas nenaudojamas bendrabučio pastatas (Gamyklos g. 20A, Rudamina) pakeičiant jį į mokslo paskirties pastatą – menų inkubatorių bei pritaikant Rudaminos meno mokyklos veiklai. Projektu siekiama pagerinti Rudaminos meno mokykloje vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę bei jų prieinamumą.

Rekonstravus nenaudojamą pastatą bus sukurtos patikimos, atitinkančios visus reikalavimus kurti neformaliojo vaikų švietimo pasiūlą patalpos, kuriose besilankantiems vaikams bus suteikiamas kokybiškas meninis ugdymas bei vykdoma įvairi meninė veikla, bus įsigyti atitinkami muzikos instrumentai, patalpos turės kokybišką ir atitinkantį lankytojų lūkesčius įrengimą. Taip pat pagerėjus teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kokybei bei pritaikius esamą infrastruktūrą, bus ne tik priimamas didesnis kiekis vaikų, norinčių dalyvauti Rudaminos meno mokyklos siūlomose neformaliojo švietimo programose, bet ir bus sudarytos galimybės vykdyti šokių užsiėmimus.

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ tikslo – tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą. Projekto vertė siekia apie 4 mln. Eur, iš kurių – 700 tūkst. Eur gauta valstybės paramos, 263 tūkst. Eur – Europos sąjungos lėšos. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. pabaigos.

 

Sėkminga Rudaminos meno mokyklos veikla vykdoma jau 17 metų

Siekiant Vilniaus rajono vaikams sukurti vietą, kurioje būtų lavinami muzikiniai ir meniniai talentai bei gebėjimai, Vilniaus rajono savivaldybė 2003 m. įsteigė Rudaminos meno mokyklą, kuri savo veiklą iki 2008 m. vykdė Rudaminos F. Ruščico gimnazijos patalpose. Augant tiek norinčiųjų ugdyti meninius gebėjimus mokinių skaičiui, tiek meno mokyklos kolektyvui, Vilniaus rajono savivaldybės ir Lenkijos organizacijos ,,Wspólnota Polska“ pastangomis 2007 metais buvo renovuotas senas Rudaminos mokyklos pastatas, į kurį 2008 m. sausio 25 dieną iškilmingai įsikėlė meno mokykla.

Šiandien Rudaminos meno mokykloje veikia fortepijono, akordeono, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, teorijos ir choro bei dailės klasės, kurias šiai dienai lanko daugiau nei 230 mokinių ne tik iš Rudaminos, bet ir Nemėžio, Skaidiškių, Marijampolio, Kalvelių, Juodšilių, Valčiūnų seniūnijų.

Pasak mokyklos direktoriaus Jurijaus Krupičevičiaus, įgyvendinus projektą ir persikėlus į naujas, erdvias meno mokyklos patalpas žadama įsteigti ir šokių klasę. „Palyginus su kitomis savivaldybėmis, Vilniaus rajono savivaldybėje už meno ir muzikos mokyklų lankymą tėvai moka kur kas mažiau, todėl norinčiųjų lankyti meno mokyklą netrūksta. Turint didesnes patalpas, galėsime priimti daugiau jaunuolių ir mokyti juos kurti bei pažinti meną“, – džiaugsmo neslėpė mokyklos direktorius.

Taip pat mokiniai muzikuoja Rudaminos meno mokyklos meniniuose kolektyvuose. Jie groja pučiamųjų instrumentų ir smuikininkų ansambliuose, akordeonistų orkestre arba dainuoja jaunių, jaunučių chore, vokaliniame ansamblyje. Mokyklos auklėtiniai sėkmingai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, kuriuose neretai užima prizines vietas. Mokslai meno mokykloje trunka septynerius metus. Daug mokyklos absolventų toliau tęsia muzikos ir dailės studijas Lietuvoje bei užsienyje.

Daugiau apie Rudaminos meno mokyklos veiklą kviečiame skaityti čia.

 

   

Nuotr. vrsa.lt  

 

Projekto nuotraukos – vizualizacijos

 Shadow up