kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis

Š. m. rugsėjo 17 d. vyko Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybos (BOT) posėdis, kuriame buvo aparti ypatingai svarbūs bendruomenėms klausimai: bendradarbiavimas su Vilniaus rajono kultūros centrais, bendruomeninių organizacijų finansavimas, BOT metinis veiklos planas.


BOT pirmininkas Albert Narvoiš pakvietė Vilniaus rajono daugiafunkcinių kultūros centrų direktorius pristatyti savo veiklą ir aptarti bendradarbiavimą su bendruomenėmis.

Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro direktorius German Komarovski pristatė centro veiklą ir pasidžiaugė, kad Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro ir jo skyrių bendradarbiavimas su bendruomenėse vyksta sklandžiai, pavyzdžiui, su Nemenčinės ar Kabiškių bendruomenėmis. G. Komarovski pabrėžė, kad bendradarbiavimas labai priklauso nuo bendruomenių iniciatyvumo ir aktyvumo. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška taip pat pozityviai apibūdino bendradarbiavimą su bendruomenėmis: išreiškė padėką Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojui, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos pirmininkui Vladislavui Kačanovskiui.

Posėdžio metu buvo kalbėta apie tai, kaip stiprinti informacijos apie kultūros renginius sklaidą bendruomenėse. Pasiūlyta ir aptarta daug įvairių galimybių: bendruomenių vadovams (ar atstovams) palaikyti tiesioginį ryšį su Kultūros centrų direktoriais, dalintis patirtimi, organizuoti bendrus renginius, skleisti informaciją elektroniniais kanalais.

Kaip vieną iš iššūkių organizuojant kultūrinius renginius bendruomenės nurodė patalpų trūkumą, pvz., Pagirių seniūnijoje Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plane yra numatyta 1,5 mln. eurų naujo daugiafunkcinio centro statybai Pagiriuose. Šiuo metu parengtas techninis projektas ir suderintas su vietos bendruomene. Kol bus pastatytas siūloma naudotis gimnazijos arba gretimų seniūnijų kultūros centrų patalpomis.

Taip pat posėdžio metu buvo aptarti bendruomenių finansavimo klausimai, kuriuos pristatė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyriausioji specialistė Silva Lukoševičienė.

Dauguma bendruomeninių organizacijų savo esme yra priskirtinos nevyriausybinėms organizacijoms, todėl Bendruomeninių organizacijų tarybos nariams buvo pristatytas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-08-28 sprendimu Nr. T3-243 patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarka. Ši tvarka yra „skėtinė“, nurodo bendrus reikalavimus konkrečių projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, finansavimo sąlygų tvarkoms ir aprašams. S. Lukoševičienė pasakė, kad nevyriausybinės organizacijos yra stiprūs Savivaldybės socialiniai partneriai. Tvarkoje numatytos prioritetinės finansavimo sritys: kultūra, socialinė sritis ir švietimas ir kt.

Ruošiantis Bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos plano sudarymui bus renkami BOT narių siūlymai, kurie bus aptarti kitame posėdyje.


Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryba buvo patvirtinta Tarybos sprendimu (Nr. T3-294) š. m. liepos 26 d. ir šiuo metu ją sudaro 11 narių: 5 Savivaldybės ir 6 bendruomeninių organizacijų atstovai. Šios tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

BOT tarybos sudėtis:

- Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Vladislav Kačanovskij, Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojas, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos pirmininkas;

- Stanislav Zajankovski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;

- Kristina Boroško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;

- Liudas Kaškonas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;

- Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja;

- Gražina Zizienė, Riešės bendruomenės atstovė;

- Eglė Žaltauskienė, Veriškių kaimo bendruomenės pirmininkė;

- Jaroslavas Lavrukaitis, Kabiškių kaimo bendruomenės atstovas;

- Živilė Šakalė, Vilniaus rajono Avižienių bendruomenės atstovė;

- Vladislav Maliuk, Sužionių bendruomenės pirmininkas.


Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryos posėdžio protokolas (2020-09-18 Nr. BOT-2)


 

Shadow up