kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė sudarė jaunimui galimybę įsidarbinti vasaros atostogų metu

10 jaunuolių įdarbinę 6 darbdaviai ir jiems grąžintos beveik 5 000 eurų darbo užmokesčio sąnaudos – tokia yra šiemet startavusios Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2020 metų programos apčiuopiama nauda.


Programa, kurią inicijavo Vilniaus rajono jaunimo reikalų taryba ir š. m. pradžioje patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinti.

Savivaldybė, siekdama skatinti 14-18 metų amžiaus jaunimo verslumą, didinti jų motyvaciją vasaros atostogų metu kaip vieną iš užimtumo priemonių pasirinkti sezoninį darbą, gerinti jaunimo profesinį orientavimą, padėti jaunimui integruotis į darbo rinką, tuo pačiu remia programoje dalyvaujančius Vilniaus rajone veikiančius darbdavius bei skatina bendradarbiavimą su Vilniaus rajono verslo sektoriumi.

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai pirmininkaujantis Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski labai teigiamai vertina pačią programą ir jos rezultatus.

„Susidomėjimas programa buvo didelis, norą dalyvauti joje išreiškė netgi kitų kaimyninių savivaldybių mokiniai. Šiemet mūsų atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad Vilniaus rajono 10-11 klasių mokiniams labiausiai trūksta užimtumo, susijusio su darbo galimybėmis ir laisvalaikio užimtumu. Programa patvirtino šia tyrimo išvadą, kad mūsų jaunimas nori dirbti, tad sudarėme jiems galimybes realizuoti save šioje srityje“, – komentuoja Robert Komarovski.

R. Komarovski taip pat pabrėžė, kad pirmasis žmogaus darbas yra labai svarbi pradžia, kuri turi įtakos jo vėlesnei darbinei veiklai ir motyvacijai profesinėje veikloje, o Vilniaus rajono savivaldybė buvo tam tikras garantas, kad programoje dalyvaujančio jaunimo pirmoji darbinė patirtis bus teigiama: darbdaviams buvo iškelti reiklūs reikalavimai, be to, su jaunuoliais buvo pasirašoma trišalė sutartis įtraukiant savivaldybę. Visos šios prielaidos sudarė galimybes užtikrinti jaunuolių įdarbinimą tik pas sąžiningus darbdavius.

Programa skirta Vilniaus rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., besimokančiam Vilniaus rajono ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Vilniaus rajone.

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2020 metų programa buvo įgyvendinama Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir vykdoma 2020 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu.

Programoje dalyvauti galėjo šalyje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos (ūkininkai) ar Lietuvos Respublikos piliečiai, besiverčiantys individualia veikla ir veiklą vykdantys Vilniaus rajone.

Jauni žmonės, susiradę darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą programoje, registravosi pateikdami registracijos formą. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, įvertinusi ir patikrinusi informaciją apie dalyvių atitiktį programai, tinkamų dalyvių sąrašą pateikė tvirtinti administracijos direktoriui.

Darbdaviui, dalyvaujančiam programoje, už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį buvo kompensuojama 300 Eur. Jeigu jaunas žmogus dirbo ne visu darbo krūviu, kompensacija buvo skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas). Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jauną žmogų per programos vykdymo laikotarpį siekė 600 Eur. Tuo tarpu maksimalus kompensacijos dydis vienam darbdaviui įdarbinusiam jaunus žmones – 4 800 Eur.

Po sėkmingo programos starto tikėtina, kad programa bus įgyvendinama ir kitąmet.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up