kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tęsiamas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilniaus rajone (Zujūnuose, D. Riešėje, Riešėje)“

Projektas vykdomas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje Zujūnų, Riešės bei Didžiosios Riešės gyvenvietėse. Viso planuojama nutiesti 15 km vandentiekio ir 40,5 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prijungti 2108 gyventojus, prie nuotekų tinklų – 3468 gyventojus. Šiems gyventojams bus užtikrintas kokybiškas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Zujūnų, Riešės ir Didžiosios Riešės gyvenvietėms tinklų įrengimas yra būtinas.


 

Vienas svarbiausių efektyvaus ES paramos panaudojimo tikslų – užtikrinti, kad ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Vykdomas projektas tiesiogiai atitinka šį tikslą, juo bus sumažinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skirtumai tarp Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių. Projektas taip pat tiesiogiai atitinka Sanglaudos veiksmų programos 3 prioriteto uždavinį: „1.Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Taip pat atitinka ir Vilniaus rajono 2008-2015 m. strateginį plėtros planą.

 

Per 2012-2013 m. rudens/žiemos laikotarpį atlikti darbai:

- parengtas buitinių nuotekų techninis darbo projektas Žvėrališkių g. ir Vaivorykštės g. D. Riešėje ir pradėta ekspertizės procedūra;

- baigta kloti nuotekų tinklų slėginė linija Riešėje;

- gautas pritarimas iš VĮ „Vilniaus regiono keliai“ dėl koreguotų nuotekų tinklų trasų;

- gautas leidimas kloti tinklus D. Riešės valstybinėje žemėje;

- baigti geologiniai tyrimai Riešėje ir D. Riešėje;

- pastatyti informaciniai stendai.

Rangovas informavo, kad dėl oro sąlygų darbai šiek tiek buvo suletėję.

„Kadangi žiema pagaliau pasitraukė, rangovas pradeda pilnu tempu vykdyti darbus, kurie tik pradeda įsibėgėti. Žiemos periodu rangovas, deja, negalėjo vykdyti darbų, kadangi neleido oro sąlygos, žemė buvo įšalusi daugiau nei 1m gylio, todėl atsirado šioks toks darbų atsilikimas.

Tačiau šiuo metu darbai vykdomi pilnu tempu, darbai vyksta sklandžiai, vyksta bendravimas bei darbų su vietos gyventojais derinimas. Ateičiai planuojama didinti pajėgumus Riešės ir D. Riešės gyvenvietėse, kad darbai būtų įvykdyti tinkamai ir laiku“, - komentuoja projektų vadovo padėjėjas V. Stasevičius.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2014 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje adresu www.vrsa.lt arba UAB „Nemenčinės komunalininkas“ internetiniame puslapyje adresu http://nemenkom.do.am.

Shadow up