kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Trys Vilniaus rajono švietimo įstaigos padės organizuoti vaikų ugdymą šeimoje

Lietuvoje nuo š. m. birželio 1 d. įteisintas ugdymasis šeimoje. Tai reiškia, kad vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas nelankydamas mokyklos. Tam, kad vaikas mokytųsi šeimoje, vaiko tėvai (globėjai ar rūpintojai) turės pasirašyti sutartį su mokykla. Vilniaus rajono tėvai, norintys ugdyti patys savo vaikus šeimoje, galės kreiptis į vieną iš trijų švietimų įstaigų, padėsiančių organizuoti ugdymo procesą.


Darželinukų tėvai, pasirinkę mokymą šeimoje gali kreiptis į Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželį, kur bus teikiama pagalba ugdant vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą lietuvių, lenkų ar rusų kalba. Kontaktinis asmuo – direktorė Ivona Voinič, tel. +370 5 237 2002, el. paštas: nemencinesvd@gmail.com.

Mokyklinio amžiaus vaikų tėvams pagalbą teiks dvi Nemenčinės gimnazijos. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija konsultuos lietuvių kalba ugdomų vaikų tėvus pagal pradinio ugdymo bendrąją, pagrindinio ugdymo bendrąją ir vidurinio ugdymo bendrąją programas. Kontaktinis asmuo – direktorė Daiva Losinskienė, tel. +370 5 237 1485, el. paštas: gediminogimnazija@gmail.com.

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija konsultuos lenkų ir rusų kalba ugdomų vaikų tėvus pagal pradinio ugdymo bendrąją, pagrindinio ugdymo bendrąją ir vidurinio ugdymo bendrąją programas. Kontaktinis asmuo – direktorius Tadeuš Grigorovič, tel. +370 5 237 1446, el. paštas: info@parcevskio.lt.

Ugdymasis šeimoje įteisintas Seimo priimtais Švietimo įstatymo papildymais, kurie įsigaliojo nuo š. m. birželio 1 d. Nustatyta, kad vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje.

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų ir pasirinkta mokykla turės sudaryti mokymo sutartį. Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą mokykla, pasitelkdama reikalingus specialistus, turės įvertinti ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį.

Taip pat nustatyta, kad tokius mokinius konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins mokykla, su kuria sudaryta mokymo sutartis. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas bus prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Asociatyvi nuotrauka pixabay.com

Shadow up