kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pasirašyta sutartis dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimo

Šiandien, gegužės 15 d., Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ir Šalčininkų savivaldybės meras Zdzislav Palevič pasirašė sutartį dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimo, kuria siekiama glaudžiai bendradarbiauti ieškant bendrų rajonams sprendinių, pritraukiant kuo daugiau investicijų ir stiprinant ekonominį rajonų potencialą.


Strategija yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Šalčininkų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis. Numatoma, kad bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Strategija siekiama nustatyti Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti socialinius partnerius veikti drauge ir kartu su bendruomenių atstovais ieškoti bendrų rajonams sprendinių, kuo efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Svarbu pabrėžti, kad strategija nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, o kurti pridėtinę vertę visam regionui.

„Strategijoje yra numatytos bendros Vilniaus ir Šalčininkų rajonų veiklos, bendri projektai, kuriuos įgyvendinus, neabejotina, bus sukurta pridėtinė vertė abiem rajonams. Kitame Strategijos etape prisidės dar Varėnos ir Trakų rajonai. Bendromis jėgomis bus siekiama kompleksiškai spręsti atskiroms regionų teritorijoms kylančius iššūkius, sudaryti prielaidas didinti šių teritorijų finansinį ir investicinį pajėgumą bei patrauklumą, mobilizuoti skirtingų šaltinių finansinius išteklius ir paramos formas“, – apie strategijos įgyvendinimą sako Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin–Piotrovska.

Strategijoje numatytos šios Vilniaus rajono savivaldybės priemonės:

  • Turgaus Rudaminoje rekonstrukcija – pastato, el. įvado atnaujinimas, prekybos paviljonų, grindinio, automobilių stovėjimo aikštelės, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, aptvėrimas, apšvietimas (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 925 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 75 tūkst. Eur).
  • Autobuso neįgaliesiems įsigijimas ir bendra eksploatacija (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 239,4 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 19,4 tūkst. Eur).  
  • Kompleksinių socialinių paslaugų šeimoms su specialių poreikių vaikais parengimas ir įgyvendinimas.

„Apjungdami savo patirtį, žinias, finansinius ir materialinius-techninius išteklius, bendrai veiksime įgyvendinant svarbią strategiją, kuri abiejų rajono gyventojams suteiks neabejotinos naudos. Džiaugiuosi, kad tokia strategija bus įgyvendinama, nes tai padės ir toliau vystyti mūsų rajono ekonominį potencialią ir kurti gyventojų gerbūvį“, – po sutarties pasirašymo kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. 

Shadow up