kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namui paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius
  • Ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu kreipiasi į administratorių su prašymu organizuoti patalpų savininkų susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų remonto.

  • Administratorius organizuoja butų savininkų susirinkimą, kuriame remonto darbų atlikimui pritaria namo butų savininkai, priimant sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, ir aptaria su remontu susijusius klausimus.

  • Gavus butų savininkų pritarimą ir surinkus namo butų savininkų atitinkamą lėšų dalį, administratorius organizuoja paraiškos pateikimą savivaldybės administracijai.

  • Gavus iš savivaldybės administracijos teigiamą atsakymą dėl paramos skyrimo, administratorius informuoja apie tai butų savininkus, pasirašo finansavimo sutartį ir organizuoja remonto darbus.

  • Atliktų darbų aktą pasirašo administratorius ir namo butų savininkų įgaliotas atstovas.

Grįžti
Shadow up