kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone – Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus naujo pastato atidarymas

Šiandien, lapkričio 15 d. Vilniaus rajone, Ažulaukės kaime iškilmingai atidarytas valstybinės Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus naujas pastatas.


Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus naujo pastato atidaryme dalyvavęs bei simbolinę atidarymo juostą kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleriu Tomu Daukantu bei Eitminiškių gimnazijos direktore Živile Krasauskiene perkirpęs Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sveikino bendruomenę su įgyvendintu projektu.  „Nuoširdžiai sveikinu visą Ažulaukės mokyklos bendruomenę šia ypatinga proga. Džiugina šio krašto kaita, smagu matyti dygstančius naujus namus ir čia gyventi atsikeliančias jaunas šeimas. Mūsų visų siekis turi būti, kad mokykla, kuri pasitinka vaiką nuo jauno amžiaus, įžvelgtų kiekvieno potencialą ir lydėtų jį į sėkmę“, – sakė ministras.

Sveikinimo žodžius savo ir merės Marijos Rekst vardu tarė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen: „Gerbiami šventės dalyviai, mieli mokiniai, nuoširdžiai sveikinu Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus bendruomenę atvėrus naują bei modernią ugdymo erdvę, padedančią siekti žinių bei skatinančią tobulėti. Linkiu, kad mokykla bendriems tikslams vienytų mokinius, mokytojus, tėvus ir visą bendruomenę. Didžiausios sėkmės siekiant puikių mokymosi rezultatų, ugdant dorus ir veiklius valstybės piliečius, įgyvendinant taurią misiją – būti žinių erdve“. Sveikindama mokyklos bendruomenę Švietimo skyriaus vedėja S. Segen Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus bibliotekai įteikė dovanų vaikiškų knygų.

Naujas Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastatas atidarytas Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Ažulaukės kaime, Nemenčinės g. 7. Jame įrengtos patalpos trims ikimokyklinio ugdymo grupėms ir keturioms pradinukų klasėms. Visos klasės aprūpintos baldais ir įranga, yra sporto-aktų salė, biblioteka-skaitykla, valgomasis, įrengtos žaidimų aikštelės. Bendra projekto vertė – 2,3 mln. Eur, lėšas skyrė LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Džiaugiamės, kad Vilniaus rajone pastatyta dar viena nauja mokykla. Vilniaus rajonas yra daugiatautis Lietuvos rajonas ir jo švietimo įstaigų tinklą sudaro optimalus švietimo įstaigų skaičius įvairiomis ugdomosiomis kalbomis, kuris užtikrina galimybę visiems rajono mokiniams ugdytis gimtąja kalba bei gauti aukštos kokybės išsilavinimą arčiausiai namų esančiose įstaigose.

 

Šiuo metu Vilniaus rajone veikia 39 savivaldybės pavaldumo bendrojo ugdymo mokyklos (iš jų: gimnazijų – 24, pagrindinių mokyklų – 10, pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras – 1, pradinių mokyklų – 2, mokyklų-darželių – 2) ir 24 neformaliojo švietimo įstaigos (iš jų: ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 20 (vaikų darželiai – 9, vaikų lopšeliai-darželiai – 10, daugiafunkcis centras – 1), meno mokyklos – 2, muzikos mokykla – 1, sporto mokykla – 1). Iš viso ugdymą teikia 63 savivaldybės švietimo įstaigos. Be to, Vilniaus rajone veikia 7 regioninės švietimo įstaigos su skyriais, kurios pavaldžios LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Vilniaus rajono savivaldybė investuoja į švietimo įstaigų infrastruktūrą visose seniūnijose. 2009 – 2018 m. rajone pastatyta 10 naujų švietimo įstaigų pastatų bei priestatų. Šiai dienai daugiau nei 80% savivaldybės švietimo įstaigų jau yra renovuota bei modernizuota. Šiuo metu įgyvendinami Vilniaus r. Mickūnų, Rukainių ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijų edukacinių erdvių modernizavimo projektai, kurių bendra vertė siekia 3 mln. Eur. Taip pat džiaugiamės, kad pradėtas įgyvendinti projektas „Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“, kurio metu bus pastatytas Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio naujas priestatas, skirtas papildomoms vaikų grupėms įsteigti. Bendra projekto vertė siekia virš 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 229 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 20 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Augant gyventojų skaičiui Vilniaus rajone, jaučiamas nuolatinis naujų ikimokyklinio ugdymo vietų poreikis, todėl atsiranda vis didesnė būtinybė didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo prieinamumą. Didžiausia gyventojų augimo tendencija buvo užfiksuota arčiausiai Lietuvos sostinės esančiose Vilniaus rajono Avižienių ir Riešės seniūnijose, todėl netoli Riešės ir Avižienių seniūnijų ribos Savivaldybė artimiausiu metu ketina įsteigti naują vaikų lopšelį-darželį. Įsteigus naują vaikų lopšelį-darželį, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo paslaugomis galės pasinaudoti net apie 100 Vilniaus rajono Avižienių ir Riešės seniūnijų vaikų. 

 

 
Shadow up