kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame į tradicinę Vilniaus rajono piligriminę kelionę pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą

Š. m. birželio 7-9 d., startuos tradicinis, VII Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Šiemet piligrimus lydės šūkis – „Išpažinkime tikėjimą!“.


Vienas iš pagrindinių piligriminės kelionės tikslų yra pagerbti Vilniaus krašto patriarchą, šviesaus atminimo kunigą prelatą Juzefą Obrembskį ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Visą savo gyvenimą atidavęs į Dievo rankas, kunigas prelatas nuolat vadovavosi tiesos, meilės ir taikos vertybėmis, skelbė katalikų tikėjimo dogmas Vilniaus krašto gyventojams.

Šių metų piligriminio žygio metu bendromis maldomis, konferencijomis ir apmąstymais apie Dievo žodį bus gilinamos žinios ir sampratos apie Krikščioniškos šeimos vertybes bei Dievo gailestingumą. Verta taip pat pabrėžti, kad šių metų piligriminį žygį lydės ir 10-osios Kristaus karaliaus intronizacijos akto pasirašymo metinės Vilniaus rajone.

Kiekvienais metais piligriminė kelionė sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. Praeitais metais tradicinis piligriminis žygis sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – apie 930 dalyvių susijungė bendrai maldai, gilinant tikėjimą, pilietinį ir patriotinį sąmoningumą.

Nuoširdžiai kviečiame visus kartu pagerbti Vilniaus rajono garbės piliečio kun. prelato Juzefo Obrembskio šviesų atminimą ir prisidėti prie šios piligriminės kelionės dalyvių!

Dalyvių registracija vyks iki gegužės 24 d. Užsiregistruoti galite čia.

Shadow up