kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kokybiškas socialines paslaugas šeimai ir vaikui Savivaldybėje užtikrins naujas skyrius

Spręsti Vilniaus rajono šeimų socialines problemas ir ištiesti pagalbos ranką sunkiai besiverčiantiems tėvams – toks pagrindinis naujai įsteigto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus tikslas. Šeimoms ir vaikams pagalbą teikiantis skyrius pradėjo veikti nuo š. m. sausio 1 d.


Teikia kokybiškas socialinės apsaugos paslaugas

Po ilgai trukusios vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos, teisinė vaiko teisių apsauga atskirta nuo savivaldos funkcijų – socialinės vaiko apsaugos. Tokiu būdu teisinė vaiko teisių apsauga tapo centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Tačiau socialinė apsauga – švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais ir negali vienos susidoroti su iššūkiais – išlieka savivaldybės funkcija. Atsižvelgiant į socialinių paslaugų poreikį bei siekį teikti kokybiškas socialines paslaugas šeimoms ir vaikams, nuspręsta įsteigti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūrinį padalinį: Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių.Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimo bei Vaikų teisių apsaugos skyrių pavaldumo pasikeitimams, Savivaldybė išlieka svarbiausiu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos partneriu. Savivaldybė teikia švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais ir negali vienos susidoroti su iššūkiais.

Svarbiausieji Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui uždaviniai:

1. organizuoti ir teikti socialines paslaugas šeimai ir vaikui vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais;

2. rūpintis socialinių paslaugų šeimai ir vaikui infrastruktūros plėtra;

3. rengti socialinių paslaugų šeimai ir vaikui teikimo programas ir projektus, organizuoti bei kontroliuoti jų vykdymą;

4. kurti institucinės vaikų globos pertvarkai reikalingas sąlygas, didinti socialinių paslaugų prieinamumą šeimoms.


Didžiausias dėmesys – vaikams likusiems be tėvų globos

Viena iš svarbiausių Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus funkcijų – rūpintis vaikais, likusiais be tėvų globos. Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius bendradarbiaus su Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba, atvejo vadybininkais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Kompetentingi Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus darbuotojai, siekdami užtikrinti likusių be tėvų globos vaikų apsaugą vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

1. visada stengiamasi, kad vaikas galėtų augti su savo biologiniais tėvais arba sugrįžti į savo šeimą;

2. jeigu vaiko šeima negali arba nenori pati tinkamai rūpintis vaiku, vaikui turi būti suteikiama galimybė augti kuo artimesnėje į šeimą aplinkoje;

3. visais atvejais vaikui turėtų būti užtikrinamas pastovumas. Laikini sprendimai galimi tik siekiant vaiko grąžinimo į šeimą;

4. siekiama visų suinteresuotų asmenų pritarimo (vaiko, tėvų, kitų asmenų);

5. vaikui, kai tik įmanoma, turi būti suteikiama galimybė augti jam įprastoje aplinkoje, jo bendruomenėje ir šalyje;

5. sprendimai vaiko atžvilgiu turi būti individualūs.

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius taip pat teikia informaciją šeimoms apie socialines garantijas, lengvatas, konsultuoja dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų gavimo.

Išsamiau susipažinti su Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus atliekamomis funkcijomis galite čia.

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus darbo laiką ir kontaktus galite rasti čia.

Shadow up