kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gamtos mokslų savaitė Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje

Žemė yra vienintelė planeta, kurioje egzistuoja gyvybė. Jos natūralios ypatybės tiriamos įvairių mokslo sričių, o pagrindinės gamtos mokslų žinios, įgyjamos mokykloje, būtinos kiekvienam žmogui. Siekiant stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti jų domėjimąsi gamtos mokslais, suteikti mokiniams papildomos informacijos, gimnazijoje kovo 19-23 dienomis organizuota Gamtos mokslų savaitė. Šios savaitės metu taikyti netradiciniai mokymo metodai, teorijos ir praktikos, gimnazijoje įgyvendinamo Erasmus+ projekto patirtis, profesinio orientavimo iniciatyvos.


Biologijos mokytoja Renata Dikčiūtė bei chemijos mokytoja Audronė Vaitkevičienė organizavo integruotą biologijos ir chemijos viktoriną „Gamtos žinovas“. Viktorinoje dalyvavę IG-IVG kasių mokiniai turėjo pademonstruoti teorines žinias bei praktinį jų pritaikymą, atlikti kūrybines užduotis. Visos klasės su užduotimis susidorojo puikiai, tai įrodo, kad net ir gyvenant sparčiai tobulėjančių technologijų laikotarpiu žmogaus ryšys su gamta nenutrūksta.

Gamtos mokslų populiarinimui į pagalbą pasitelkėme ir mokslininkus. Paskaitą „Fantastinis ir keistas paleontologijos pasaulis – mėsėdės koalos, kanopiniai krokodilai ir jau įvykusi Žemės ateitis“ 5-IVG klasių mokiniams gimnazijoje skaitė Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedros docentas dr. Andrėjus Spiridonovas. Mokiniai nusikėlė į tolimą Žemės praeitį, kur neįtikėtini pasauliai pravėrė savo paslaptis. Ir tai ne žmonių vaizduotė, o geologų ir paleontologų iš randamų fosilijų atkurtos praeities gamtos vaizdai. Žemės geologinė raida ir gyvybės vystymasis patyrė nemažai kataklizmų, masinių išmirimų, klimato pasikeitimų, todėl mokslininkas teigia, kad visas Žemės vystymasis yra vienas gigantiškas eksperimentas, kur panašiomis sąlygomis, varijuojant temperatūrai ir kitiems kintamiesiems, galima suprojektuoti ateitį, įvyksiančią po šimtų, tūkstančių ar net milijonų metų. Dėstytojas papasakojo apie geologijos studijas Vilniaus universitete ir paragino studijuoti, nes ateityje gali pritrūkti pagrindinių gamtos mokslų profesijų specialistų.

Etnokosmologijos popietę IIG ir IIIG klasių mokiniams organizavo fizikos mokytojas Rimantas Butėnas. Mokiniai su mokytoju keliavo po kosmoso platybes, aiškinosi Žemėje vykstančius gamtos dėsningumus, kuriuos žmonės nuo seno pastebėjo ir naudojo senojoje baltų kultūroje.

Geografijos mokytoja Daiva Petkauskienė su 7 klasės mokiniais keliavo į Neries regioniniame parke vykusį susitikimą su gamtininku, Neries regioninio parko gidu Sauliumi Pupininku. Įdomūs gido pasakojimai apie retai kur sutinkamas miegapeles, neršti į upelį atplaukiančias lašišas, niekad nenuilstančius darbštuolius bebrus ir kitus gyvūnus buvo dar negirdėti ir labai įdomūs. Smagu buvo keliauti upės pakrantėmis, gėrėtis piliakalnių vaizdais, pagelbėti draugui einant per slidesnę kelio atkarpą.

Anglų kalbos mokytoja Sigita Šližauskaitė ir geografijos mokytoja Daiva Petkauskienė organizavo CLIL pamoką – konferenciją „Environment: problems and solutions“ 8 ir IG klasių mokiniams. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – tai integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, kurio tikslas – išplėtota kalbinė komunikacinė ir tarpkultūrinė kompetencija. Tad mokiniai, gilindamiesi į aplinkosaugos problemas, galėjo patobulinti ir kalbinius gebėjimus.

Baigiamasis Gamtos mokslų savaitės akcentas – inkilų kėlimo akcija „Paukščiai grįžta namo“, kurią organizavo geografijos mokytoja Daiva Petkauskienė. Akcijoje dalyvavo 5a ir 5b klasių mokiniai, 5a klasės vadovė Aida Lukšienė ir geografijos praktikos studentė Božena Iljina. Jau daug metų bendradarbiaujame su Dūkštų girininkija ir vykstame į miškus kelti inkilų. Šiais metais, lydimi Dūkštų girininkijos darbuotojų, vykome į Vaigeliškių mišką. Čia, pasiėmę po inkilą ar net po kelis, turėjome ieškoti tinkamų medžių paukščiams apgyvendinti. Tikru iššūkiu tapo inkilų kėlimo procesas: tam prireikė ne tik fizinės jėgos, bet ir įgūdžių. Ne vienam pirmo bandymo metu inkilas pliumptelėjo žemėn, tačiau eigulys Ignas netrukus atskubėdavo į pagalbą. Mokiniai mėgavosi galimybe pabūti miške bei prisidėti prie gamtosaugos problemų sprendimo. Girininko Laimio Valiuko už gerą darbą apdovanoti saldumynais ir padėka akcijos dalyviai sugrįžo į gimnaziją kupini gerumo ir lengvumo širdyse – juk tiek daug paukštelių galės gyventi mūsų jiems įkurtuose namuose ir džiuginti visus savo giesmėmis...

Savaitė buvo kupina naujų patyrimų ir atradimų, už kuriuos esame nuoširdžiai dėkingi visiems, noriai prisijungusiems prie sumanytų veiklų įgyvendinimo!

Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė,
geografijos vyresnioji mokytoja Daiva Petkauskienė

Shadow up