kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savaitė be patyčių – Vilniaus rajono mokyklose

Savaitės be patyčių – 2018 m. akcijos „aš ir tu draugaukime kartu“ ataskaita

Akcijos „Aš ir tu draugaukime kartu“ tikslas: skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų spendimų gebėjimus, užkirsti keli1 priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Akcijos „Aš ir tu draugaukime kartu“ uždaviniai:

 1. Supažindinti vaikus (priminti) su patyčių sampratą;
 2. Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias;
 3. Mokyti atpažinti patyčias;
 4. Mokyti kaip galima spręsti iškilus patyčių klausimus;
 5. Siekti geresnių tarpusavio santykių.

„Margaspalvio aitvarėlio“ vaikai visą savaitę su savo draugais bandė elgtis nepriekaištingai. Vaikai pasisakė, kodėl jiems patinka ir nepatinka jų draugai. Kalbėjo apie tai, ką jie turėtų daryti arba ko turėtų vengti norėdami išsaugoti draugystę. Kiekvienas vaikas padarė „Draugystės delniukus“ ir ant kiekvieno pirštuko parašė, kaip elgtis, kad išsaugoti draugą: draugauti, paguosti, atsiprašyti, padėti, dalintis, draugystės žodžius: mielas, geras, laimingas, draugiškas. Bandė visų šių veiksmų laikytis.

Visi sutarė, kad pagalbos draugui taisyklės bus šios:

 • Išklausyk!
 • Atjausk!
 • Kartu ieškok išeities!
 • Padėk paprašyti pagalbos!

Vaikų nuostatos:

 • Mes neturime teisės priekabiauti.
 • Jei prie mūsų kabinėjasi, galime paprašyti pagalbos.

Vaikai žiūrėjo animacinius filmukus, kuriuos aptarė ir išanalizavo:

 • „Gudrutis ieško draugo“
 • „Saldi pasaka“
 • „Plikakaklė“
 • „Gaidys ir spalvos“
 • „Kačiukas vardu Gav“,

Grupėse bei klasėse vaikai daug žaidė, surengė įvairias situacijas, vaidinimus ir bandė spręsti konfliktus, priekabiavimą, patyčias ir kitas dirbtinai sukeltas situacijas.

Penktadienį veikla buvo pristatyta bendruomenei. Vaikai priklijavo rankytes ant „Draugystės medžio“ ir buvo nustebinti, kad žino tiek daug draugystės žodžių.

Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ VG
pimininko pavaduotoja Teresa Podgaiskaja

 „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“

Kovo 19-25 dienomis devintą kartą vyko nacionalinė „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“, kurią kasmet organizuoja emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija. Ši „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“  buvo skirta draugystei ir gerumui. 

Gimnazijoje vyko įvairios veiklos. Mokinių tarybos nariai vedė užsiėmimus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir pradinių klasių mokiniams, kurių metu kalbėjosi, kas malonu mūsų širdelėms ir kas ją skaudina. Mažiausieji gimnazistai mokėsi lankstyti širdeles ir jas dovanojo vieni kitiems. Ketvirtokai padėjo mokytis sunkiau besimokantiems jaunesniųjų klasių mokiniams. Pertraukų metu skambėjo vaikų sukurtos dainos apie draugystę, buvo rodomi filmukai ir socialinės reklamos patyčių tema. Visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti DINOZAURIŠKO GERUMO IŠŠŪKYJE, kuris truks dar 30 dienų. Kiekvieną dieną reikia padaryti kažką gera kitam – pagirti, pasakyti draugui ar kolegai, kas jame patinka, paskambinti vienišai senelei, pavaišinti klasės draugą, pakalbinti asmenį, su kuriuo nebendrauji. 

Tai – mūsų gerumo dovanos. Juk DRĄSU JAUSTI GERUMĄ ir JĮ RODYTI kitam kiekvieną dieną!


Gimnazijos psichologė
Joana Butėnaitė

 Apibendrinant „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018“

Saugios ugdymo (-si) aplinkos kūrimas bei patyčių ir smurto prevencija – vienas iš veiklos prioritetų, kuriuos Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis išsikėlė 2017–2018 m.m. Nepalaikydami patyčių ir siekdami užkirsti joms kelią dalyvavome „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2018“.

Visi bendruomenės nariai nuo pirmadienio iki penktadienio segėjo emblemas „Be patyčių“. Vaikų grupėse ugdomųjų veiklų metu buvo ugdomas vaikų pakantumas kitiems, kalbama draugystės tema, su vaikais analizuojami įvairūs patyčių atvejai ir pan., o tėvams ir įstaigos darbuotojams parengti stendiniai pranešimai patyčių prevencijos tema.

Vaikų grupės visą savaitę dirbo pagal socialinės pedagogės parengtą ir Vaiko gerovės komisijos pritartą prevencinių veiklų kalendorių: pirmadienį kiekviena vaikų grupė susikūrė savo grupės pageidautino draugiško elgesio ir nepageidautino elgesio taisykles, vaikai patys aktyviai dalyvavo šių taisyklių kūrime ir pasižadėjo jų laikytis. Antradienį socialinė pedagogė pristatė lopšelio-darželio pedagogams ir techninio personalo darbuotojams pranešimą „Patyčios. Patyčių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Trečiadienį ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime VKEM filialo Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejuje Maišiagaloje. Ketvirtadienį ugdytiniai įvairiomis priemonėmis piešė savo draugą ir apie jį pasakojo savo grupės draugams, o penktadienį vaikai iš namų į grupę atsinešę savo mėgstamą žaislą mokėsi juo dalintis su kitais grupės draugais.

Tikimės, kad organizavę šias veiklas bent kiek prisidėjome prie patyčių atvejų mažinimo, ir užtikriname šių veiklų tęstinumą.

Taip pat turėjome galimybę dalyvauti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro akcijos „Užkrėsk gerumu“ baigiamajame renginyje, kuris taip pat yra „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ dalis.

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. Ši akcija mums visiems dar kartą priminė, kad mūsų visuomenėje patyčių reiškinys yra vis dar aktualus ir opus klausimas, kurį turime spręsti visi kartu bendromis jėgomis!

     

Socialinė pedagogė C. Buinovska

 


 

 Savaitė be patyčių Avižienių gimnazijoje

Kovo 19-25 dienomis visoje Lietuvoje jau devintą kartą vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurią inicijuoja ir organizuoja emocinės paramos tarnyba Vaikų linija. Savaitės tikslas – sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių problemą, skatinti kiekvieną prisidėti, kad mūsų visuomenėje mažėtų patyčių ir dėl jų kenčiančių žmonių. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Avižienių gimnazija.

Visos savaitės metu mokykloje pamokų ir pertraukų metu vyko įvairūs renginiai, kviečiantys ir mokinius, ir mokytojus draugauti, stabdyti patyčias ir gerbti vieni kitus. Kiekviena diena buvo vis kitokia, turėjo savo pavadinimą ir tikslą. Be to visos savaitės eigoje, pertraukų metų buvo rodomi filmukai susiję su dienos tema bei patyčių tema. Veikė ir informacinis stendas bei atsiprašymų dėžutės paštas.

Savaitės pradžioje, pirmadienį vyko „Mandagumo diena“. Visos dienos metu mokiniai buvo skatinami prisiminti svarbiausias mandagumo taisykles ir nepamiršti jų taikyti. 5-8 klasių mokiniai atliko testą „Esi mandagus, taktiškas ar grubus“ bei sužinojo savo rezultatus.

Antradienį vyko netradicinės klasės valandėlės prie informacinio stendo, skirto savaitei be patyčių paminėti.

Trečiadienį kvietėme į „Draugiškumo“ dieną. Jos metu kvietėme gimnazijos mokinius ir visos mokyklos bendruomenę susimąstyti apie draugystės svarbą gyvenime.

Ketvirtadienį, „Gerų žodžių“ dieną, dalinome gerus žodžius vieni kitiems. Mokiniai noriai pildė „gerų žodžių medį“ skirdami mielus žodžius savo aplinkiniams.

Penktadienį užbaigėme savaitę be patyčių „Diena su šypsena“. Šią dieną negailėdami dalinome vieni kitiems šypsenas. Mokiniai sužinojo įvairias priežastis kodėl svarbu šypsotis. Ryte mokiniai gavo „šypsenėlių“ emblemas, bei turėjo fotosesiją su šypsenomis. Tačiau popierinės šypsenos buvo tik simbolis, nes pagrindinis dienos tikslas – kuo daugiau šypsotis ir dalintis pozityviomis mintimis.

Užbaigėme „Veiksmo savaite BE PATYČIŲ“ padėkodami vaikams už aktyvų dalyvavimą. Tikimės, kad ir po šios savaitės mokyklos bendruomenė nenustos šypsotis, nuolat bus draugiški vieni su kitais ir dalinsis geromis emocijomis.

     
     
     
     
     

 „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje

Jau devintą kartą gimnazija atsiliepė į „Vaikų linijos“ iniciatyvą organizuoti „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“, kuri vyko kovo 19-23 d. Šiemet ją organizavo 7 ir 8 klasių mokiniai bei jų klasių vadovės D. Stapulionienė ir D. Čatrauskienė. Šios savaitės tikslas – parodyti mokiniams, kad galima nuveikti daug gerų, gražių darbų, sugalvoti ir įgyvendinti daugybę įvairiapusiškos veiklos išreiškiant netoleranciją ir nepritariamą patyčioms.

Jau tradicija tapo kiekvieną šios savaitės dieną atspindėti tam tikra spalva, daryti gerus darbus bei vykdyti įvairias veiklas. „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ – tai 5 dienos, 5 skirtingi „dress kodai“ (apsirengimo būdai), veiklos ir akcijos. Pirmadienio spalva – geltona, tema „Apsikabinimą keičiu į šypseną“. Geras darbas susijęs su draugiškumu, tolerancija. Pertraukų metu mokiniai pakvietė visus apsikabinti, paspausti ranką, padovanoti „šypsenėlę“. Antradienio spalva – žalia, tema „Draugystės medis“. Geras darbas: padedu tvarkyti klasės, gimnazijos aplinką, nešiukšlinu. Per pertraukas mokiniai užrašė sentencijas, posakius, mintis apie draugystę, gimnaziją, jomis papuošė „Draugystės medį“. Trečiadienio spalva – raudona. Šios dienos tema „Vienybė – jėga“. Geras darbas: padedu draugui, mokytojui, gimnazijos personalui. Daug šiltų šypsenų ir puikių emocijų mokiniams padovanojo „Klasės skulptūros“ kūrimo procesas. Ketvirtadienį vyravo mėlyna spalva. Geras darbas: padedu mokytis draugams. Mokiniai organizavo akciją „Tu kasų man netampyk, o geriau jas sutvarkyk“. Penktadienio spalva – balta. Geras darbas: mandagus elgesys su mokiniais, mokytojais, gimnazijos personalu. Paskutinę veiksmo savaitės dieną mūsų gimnazijos psichologė Nijolė Butkienė mokinius pakvietė į paskaitą „Man rūpi, kaip jaučiasi šalia esantis žmogus“. Paskaitos metu mokiniai diskutavo apie patyčias, kalbėjo apie įvairias emocijas bei dalyvavo empatijos ugdymo pratybose. Taip pat jiems buvo priminta apie saugų elgesį internete.

Savaitė pralėkė nejučia palikusi visiems daugybę puikių prisiminimų bei įspūdžių. Tikimės, jog geros emocijos ir išsakytos mintys apie draugystę prisidės prie patyčių problemos sprendimo mūsų gimnazijos bendruomenėje.

Dėkojame visiems už gražų akcijos palaikymą, įdomius darbus, mintis, sutelktumą ir pagalbą.

 Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Daiva Čatrauskienė

 


 

Prevencinis užsiėmimas muziejuje

Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje kovo 19-23 dienomis vyksta ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“.Visą savaitę gvildenamos draugystės, bendravimo temos, atliekamos užduotys ir vykdomos prevencinės veiklos, viena iš jų - ekskursija į kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejų. Muziejaus vedėja  Juzefa papasakojo vaikams, kokiomis vertybėmis  gyvendamas vadovavosi Vilniaus krašto šviesuolis, kunigas prelatas Juzefas Obrembskis. Paaiškino vaikams, jog už šias vertybes ir nuveiktus gerus darbus žmonės jį gerbia ir šiandien. Pasveikino visus su artėjančiomis šv. Velykomis ir pakvietė vaikus dekoruoti šios šventės simbolio - margučių. Dekoruodami popierinius margučius vaikai mokėsi dalintis ir padėti jaunesniems.

Auklėtoja Nerija Četrauskaitė

 Kovo 19–23 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje vyko „Savaitė BE PATYČIŲ“. Kovo 19 d. 5-10 kl. mokiniams vyko policijos pareigūnų paskaita „Patyčios“. Soc. pedagogė V. Lokutijevska paruošė informacinį stendą šia tema, atliko anketinę 5–10 kl. mokinių apklausą „Patyčios mokykloje“. Klasės valandėlių metu kalbėta su mokiniais apie patyčias, mokiniams išdalinti informaciniai lankstinukai.

Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Irena MazailoKovo 19 – 25 dienomis Eitminiškių pagrindinėje mokykloje vyko akcija „Savaitė be patyčių 2018“. Visi mokiniai ir mokytojai įsitraukė į bendrą veiklą.

Pirmadienį, kovo 19 d. kalbėjome su mokiniais apie draugystę. Priešmokyklinės grupės vaikai kartu su auklėtoja Ivona Šimak sukūrė „Gero bendravimo taisykles“. Pradinukai spalvino animacinių filmukų apie draugystę personažus ir kartu su anglų kalbos mokytoja Ana Palcevienė skaitė ir analizavo žymių žmonių mintis apie draugus. Vyresnių klasių mokiniai žiūrėjo filmą apie draugystę, vėliau įvyko pokalbis šia tema.

Antradienį, kovo 20 d. priešmokyklinėje ugdymo grupėje vyko pokalbis su vaikais apie draugystę. Vaikai kalbėjo, samprotavo, diskutavo, išsakė savo nuomonę, teikė savus pasiūlymus apie tai, kaip jie, prireikus, galėtų padėti draugui, kas galėtų padėti draugui pasijusti geriau. Vaikai laisvai kalbėjo apie savo išgyventas emocijas, iš ko jie atskiria ar žmogus linksmas, laimingas, nuliūdęs. Vieni vaidino norimas emocijas, kiti turėjo atspėti, kokį jausmą suvaidino ir paaiškinti, iš ko nusprendė kokia tai emocija. Pokalbį apibendrino vaikų piešiniai: „Kaip padėti draugui“. Vaikai iš pradžių piešė liūdesį išgyvenantį draugą ir siūlė išeitis, kurios padėtų jam pasijusti geriau. Vėliau nupiešė linksmą (ramų, laimingą) draugą.

Trečiadienio dienos „Veiksmo savaitės be patyčių“ veikla buvo skirta mokymui įveikti slegiančius jausmus. Vyresnių klasių mokiniai sugalvojo iškepti „džiaugsmo“ sausainukus ir jais pavaišinti mažesnius savo draugus bei mokytojus. Virtuvėje mokiniams padėjo mokytoja Ivona Šimak. Po mokyklą išsisklaidė malonus sausainių ir džiaugsmo kvapas. Visi buvo mielai nustebinti.     Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai žaidė emocijų žaidimą, vaidino įvairias emocijas, vardijo jas. Vaikai teikė savus pasiūlymus, kaip jie galėtų sau padėti ir kas galėtų jiems padėti pasijusti geriau, kaip jiems liūdna, pikta, baisu, pasakojo, pas ką jie prašytų pagalbos namie, pas ką prireikus kreiptųsi mokykloje. Dažniausiai vardijo mamą, tėvelį, mokykloje – pedagogą, auklėtojos padėjėją, vyresnius grupės draugus.

Ketvirtadienį, kovo 22 d. muzikos mokytoja Lucija Višnevska neformaliojo užsiėmimo metu kalbėjo su pradinių klasių mokiniais apie draugus ir jų reikšmę mums. Paaiškėjo, kad draugystė – reikalingiausias dalykas gyvenime, kad niekas nenorėtų gyventi be draugų. Buvo nuspręsta padaryti draugui dovaną – gražiausia daina. Vaikai žaidė įvairus žaidimus, dainavo daineles. Priešmokyklinės grupės vaikai vėl piešė: „Esu liūdnas, kai...“, „Esu laimingas, kai...“. Piešė ir pasakojo apie išgyventas emocijas priešmokyklinio ugdymo grupėje ir namie. Vaikai laisviau ir emocionaliau dalijosi savo gerais išgyvenimais.

Penktadienį, kovo 23 d. – savaitės be patyčių užbaigimas bei veiklų apibendrinimas. Per lietuvių kalbos pamoką kartu su mokytoja Gintare Latakaite 7-8 kl. mokiniai stebėjo ir vertino „Vaikų linijos“ sukurtas socialines reklamas bei video medžiagas, kuriose kalbama apie patyčias, patyčių situacijas. Peržiūrėję video medžiagas, mokiniai diskutavo, dalinosi patirtimi apie patyčias. Įvardijo, kokie jausmai aplanko žmogų iš kurio tyčiojamasi, taip pat svarstė, ką išgyvena žmogus, kuris tyčiojasi. Mokinių atjauta matytoms situacijoms parodė, kad vaikai yra jautrūs patyčioms ir geba atpažinti situacijas, kurios menkina ar žeidžia kitą. Kad būtų linksmiau, vaikams pasiūlėme pažaisti žaidimą. Mokytoja Lucija Kadzevič su 5-9 kl. mokiniais kūrė plakatus apie mokinių išgyventas blogas ir geras emocijas klasėse. Mokiniai gavo po du lapelius ir buvo paprašyti prisiminti situaciją, kai jie išgyveno nemalonius jausmus. Ant popieriaus lapų mokinių užrašyti nemalonūs išgyvenimai buvo iškart talpinami į šiukšlių dėžę, o gerais jausmais, kaip spinduliais buvo papuošta besišypsanti saulė. Vaikai turėjo galimybę išsipasakoti apie savo jausmus. Veiklos pabaigai mokiniai turėjo sugalvoti po vieną linkėjimą savo draugams arba visai klasei, kurie buvo surinkti į „Linkėjimų šulinį“.

Veiksmo savaitė pasibaigė, bet tikimės, kad jos atgarsiai dar ilgai liks su mumis, kad mūsų mokykla tapo dar draugiškesne, be patyčių, blogų jausmų ir liūdesio. Tikimės, kad visi mūsų mokykloje jausis gerai.


Eitminiškių pagrindinė mokykla

 


Nuo kovo 19 d. Vilniaus rajono švietimo įstaigose vykdoma akcija „Savaitė be patyčių“, kurioje aktyviai dalyvavo ir Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai.

Per kelias dienas bendruomenės pareigūnai aplankė Pakenės Č. Milošo pagrindinę mokyklą, Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos ir Riešės gimnazijas – čia vestos pravestos keturios paskaitos 5-7 ir 8-10 klasių  mokiniams. Paskaitų metu mokiniams išaiškinta, kas yra patyčios, jų rūšys ir formos, kaip elgtis, jei tyčiojamasi, taip pat paaiškinta, kaip jaučiasi vaikai, iš kurių tyčiojamasi, ką jie galėtų daryti pastebėję patyčias, kam pranešti, kur kreiptis pagalbos. Mokiniai sužinojo, kaip policijos pareigūnai gali padėti patyčias patiriančiam žmogui, kokia administracinė ir baudžiamoji atsakomybė taikoma asmenims, pažeidusiems teisės aktus. Bendruomenės pareigūnai skatino mokinius netylėti, jei kito elgesys skaudina, ir ieškoti pagalbos, taip pat kvietė užtarti skriaudžiamus vaikus.

Po prevencinės paskaitos vyko aktyvi diskusija su mokiniais, visi noriai atsakinėjo į užduodamus klausimus, pažadėjo nesityčioti vienas iš kito.


Jolanta Lukaševič
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Vilniaus rajono policijos komisariato I-ojo veiklos skyriaus
vyresnioji tyrėja

Shadow up