kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvyko tradicinė Vilniaus rajono bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 9-12 klasių mokinių konferencija „Kultūros asmenybės istorijos kryžkelėje“

Kaip ir kiekvienais mokslo metais, taip ir šiais, Vilniaus r. Rukainių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Oksana Aleknavičius ir Lilija Jeremejeva, bendradarbiaudamos su istorijos ir pilietiškumo mokytoja Rasa Jachimovičiene, organizavo lietuvių kalbos ir literatūros ir istorijos konferenciją. Deja, kaip ir pernai, dėl COVID-19 pandemijos, konferencija organizuota virtualiai 2021 m. lapkričio 22 – 2022 m. sausio 22 d.


2021 metų Konferencija skirta pagerbti ir paminėti iškilias istorines asmenybes, rengėjai kvietė mąstyti apie tai, kokius iššūkius istorija skiria žmogui – rašytojui, menininkui, politikui ir paprastam piliečiui. Formuluojant temą buvo pasiūlyta remtis Seimo nutarimais dėl atmintinų metų paskelbimo. 2021-ieji metai paskelbti Lietuvos ir Lenkijos karo vado Jono Karolio Chodkevičiaus, partizano Juozo Lukšos-Daumanto, kardinolo Vincento Sladkevičiaus, skulptoriaus Juozo Zikaro, poeto Vytauto Mačernio, mokslininkų Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos ir Marijos Gimbutienės metais (https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37296&p_k=1).

Virtualioje konferencijoje dalyvavo ir darbus parengė Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos, Valčiūnų ir Rukainių gimnazijos mokiniai, o juos konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros ir istorijos mokytojai. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos IIG klasės mokinys David Jurevič parengė pateiktį ir pristatė V. Mačernio svarbiausius biografijos faktus, Valčiūnų gimnazijos IV klasės mokinės Aurelija Tarasevičiūtė ir Jekaterina Rymaido kūrybiškai pažvelgė į V. Mačernio sonetus ir konferencijai parengė jų vizualizacijas naudodamiesi pateikčių rengimo programa PowerPoint. Rukainių gimnazijos mokiniai V. Mačernio sonetų vizualizacijas rengė ir Canva įrankiu.

Nors šiais metais konferencijos dalyvių būrys ir nebuvo toks gausus, kaip anksčiau, tačiau matyti, kad pranešėjai ruošdamiesi jai pasirinko aktualias ir tikslus bei dalyko programą atitinkančias temas. Rengėjai džiaugiasi, kad šis metodas, ypač virtualaus mokymosi ir pandemijos fone, sukuria daugialypį ir įvairias pažinimo sritis paliečiantį bei aktualizuojantį mokymosi procesą, kuris apima įvairias skaitmenines medijas: tekstą, vaizdą, garsą, kurie yra integruojami į vieną pranešimą.

Su mokinių darbais kviečiame susipažinti čia:

Aurelija Tarasevičiūtė, Valčiūnų gimnazija

Jekaterina Rymaido, Valčiūnų gimnazija

David Jurevič, Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija

Ernestyna Tumas, Rukainių gimnazija

Raimond Krukovski, Rukainių gimnazija

Beata Kuzmina, Rukainių gimnazija

Valdemar Moroz, Rukainių gimnazija

Darija Aurelija Jurevič, Rukainių gimnazija


 

Vilniaus r. Rukainių gimnazijos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Lilija Jeremejeva ir Oksana Aleknavičius,
istorijos mokytoja Rasa Jachimovičienė

 

Shadow up