kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko pirmasis naujai išrinktos Jaunimo reikalų tarybos posėdis

Š. m. gruodžio 21 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko pirmasis naujai išrinktos Vilniaus rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdis.


Posėdžio metu buvo išrinktas Vilniaus rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas – Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Robert Komarovski bei Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja – Estela Marcinkevičiūtė, kuri ir praeitą kadenciją atstovavo jaunimui Jaunimo reikalų taryboje.

Naujai išrinkti Jaunimo reikalų tarybos nariai buvo supažindinti su tikslais ir funkcijomis. Posėdžio metu taip pat buvo aptartas bei pavirtintas Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas, daug dėmesio buvo skiriama būsimiems darbams. Vicemeras Robert Komarovski pasiūlė ateityje organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius, bendraujant su vietos jaunimu, organizacijomis, kurios dirba jaunimo labui ir moksleivių sąjungomis.

Šis pasiūlymas sulaukė visų susidomėjimo ir pritarimo.

---------

Jaunimo reikalų taryba, kas tai? Tai visuomeninė patariamoji institucija, kurią lygybės principu sudaro 10 narių: 2 savivaldybės administracijos ir 3 savivaldybės tarybos atstovai; 5 savivaldybės jaunimo atstovai (14–29 m.).

Tikslai. Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų, stiprina savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Funkcijos. Jaunimo reikalų taryba jai keliamus tikslus įgyvendina, vykdydama šias funkcijas: rinkdama ir analizuodama informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, inicijuodama savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą, analizuodama užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikdama pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių.

 


Shadow up