kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kirtimų kaimui 500 metų

Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos Kirtimų (Rubno) kaime sekmadienį vyko kaimo 500-šimtmečio iškilmės.


Buivydžių parapijos klebonas 15 val. paaukojo mišias prie Dievo Motinos figūrėlės Kirtimų kaime.

Ten susirinkę kaimo gyventojai ir svečiai meldėsi dėkodami už kaimo gyvavimo penkis šimtus metų, taip pat prašė Dievo palaimos dabartiniams  šio kaimo gyventojams. Pasibaigus mišioms, kunigas pašventino naująją Marijos figūrėlę, pastatytą kaimo 500-mečiui atminti vietoj senos, šimtametės figūrėlės, kurios atnaujinimo vertė būtų didesnė negu naujos figūrėlės drožimas.

Minėjimo organizatorė, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Teresa Demeško, pasveikino susirinkusius garbingus svečius, Vilniaus rajono savivaldybės merę Mariją Rekst su vyru, Lavoriškių seniūnijos seniūną Juzefą Šatkevičių, Buivydžių seniūnijos seniūną Marijaną Narunecą, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narį Marijoną Griškevičių, Mostiškių vidurinės mokyklos direktorių Valdemarą Klimaševskį, seniūnaičius, gyventojus ir jų artimuosius.

Garbingi svečiai tarė sveikinimo žodžius ir linkėjo kaimo gyventojams bei jų artimiesiems visada grįžti į tėviškę, į kaimą, kuriame užaugo bei semtis jėgų iš Dievo Motinos, saugančios kaimą.


Istorikas Miroslav Gajevski trumpai pristatė Kirtimų, o iki II Pasaulinio karo Rubno pavadinimu istoriniuose šaltiniuose vadinamo, kaimo istoriją.

Kultūrinę šventės dalį pradėjo kolektyvas „Mościszczanka“, kuris atliko kelis patriotinius ir religinius kūrinius. Mostiškių mokyklos auklėtiniai sužavėjo susirinkusiųjų širdis gražiais eilėraščiais. Kolektyvas „Barwy Podwileńskie” atliko smagias, Vilniaus krašto gyventojų pamėgtas dainas.


Pasibaigus kultūrinei programai susirinkusieji vaišinosi vietinių  šeimininkių  paruoštais patiekalais bei skanumynais.

Shadow up