kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rugsėjo 1-osios šventė Vilniaus rajone vyks atnaujintose švietimo įstaigose. Kokie darbai atlikti besiruošiant naujiems mokslo metams?

Naujuosius mokslo metus Vilniaus rajono švietimo įstaigos, kaip ir kasmet, pasitiks gerokai atsinaujinusios. Po ilgai trukusio karantino ir ugdymo nuotoliniu būdu – moksleiviai ir visa mokyklos bendruomenė galės džiaugtis atnaujintomis patalpomis bei aplinka, kurios sukurs puikias sąlygas mokytis ir dirbti.


„Savivaldybė labai didelį dėmesį skiria švietimo įstaigų ugdymo aplinkai bei infrastruktūrai gerinti. Todėl rengiami įvairūs investiciniai švietimo įstaigų infrastruktūros gerinimo bei plėtros projektai, siekiant pagerinti švietimo paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, Vilniaus rajono švietimo įstaigos moksleivius pasitiks atsinaujinusios. Atnaujintos bendros patalpos ir atskiri kabinetai, naujos vaikų žaidimo aikštelės, nauji priestatai ir kiti darbai. Kiekvienais metais stengiamės sudaryti kuo geresnes sąlygas kokybiškam mokinių ugdymui, kurti jaukias, patrauklias erdves mokytis ir mokyti“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen.

Didelės investicijos į savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrą

Įgyvendinant Vilniaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2016–2023 m. ilgalaikės plėtros prioritetą švietimo srityje – kokybiško ir prieinamo švietimo, laisvalaikio bei socialinių paslaugų visuomenei užtikrinimas ir Vilniaus rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programą Vilniaus rajono savivaldybėje vystoma ir gerinama savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūra: švietimo įstaigos renovuojamos, modernizuojamos, statomi priestatai, atliekami vidaus patalpų remontai, teritorijų aptvėrimas, stadionų, sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas bei atnaujinimas.

Gerinant ugdymo paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono savivaldybėje 2020 m. buvo baigtos 2 naujos statybos – 2 nauji švietimo įstaigų priestatai: Marijampolio vaikų lopšelio-darželio (darbų vertė – 590 tūkst. Eur) ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus (darbų vertė – 598 tūkst. Eur) priestatai, kurie buvo finansuojami iš Savivaldybės biudžeto lėšų; o 2021 m. baigta dar viena statyba – Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio rekonstrukcija su nauju priestatu, kuriame nuo 2021 m. rugsėjo mėn. bus atidarytos 6 naujos ikimokyklinio ugdymo grupės (projekto vertė – 2 mln. Eur).

 Marijampolio vaikų lopšelio-darželio užsiėmimų salės priestato statyba bei įstaigos patalpų modernizavimo darbai

 

 Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio naujas priestatas 

 

Taip pat jau pradėta naujo modernaus vaikų lopšelio-darželio Vilniaus rajone, Didžiojoje Riešėje statyba. Didžiojoje Riešėje iškils naujas modernus vaikų lopšelis-darželis. Būsimą švietimo įstaigą, kuri žavės savo modernia edukacine aplinka, galės lankyti 125 vaikai. Naujojo darželio-lopšelio statybos vertė siekia  apie 2,7 mln. Eur. Planuojama statybos darbų pabaiga – 2024 m.

Vizualizacijos: vaikų lopšelis-darželis Didžioje Riešėje, Veneros g. 12 


Toliau vykdomi statybos darbai Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje (projekto vertė – 1,03 mln. Eur) ir modernizuojama Rudaminos meno mokyklos infrastruktūra (projekto vertė – 4,0 mln. Eur).

 Rudaminos meno inkubatoriaus, kuriame veiks Rudaminos meno mokykla ir Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka, statyba

 

2020 m. taip pat buvo baigti vidaus patalpų edukacinių erdvių modernizavimo darbai Mickūnų (darbų vertė – 1,2 mln. Eur) ir Rukainių gimnazijose (darbų vertė – 1 mln. Eur), o 2021 m. toliau vidaus modernizavimo darbai vyksta Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje (darbų vertė – 1,5 mln. Eur) (visi šie darbai finansuojami iš savivaldybės ir valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos lėšų), kuriose jau įrengtos arba bus įrengtos šiuolaikiškos edukacinės erdvės. 

Edukacinių erdvių modernizavimo darbai Mickūnų gimnazijoje (2020 m.)
     
Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas (2020 m.)

 

Modernizavimo darbai Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje 

 

2020 m. baigta ir Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  pradinio ugdymo pastato renovacija ir modernizavimas (darbų vertė – 500 tūkst. Eur) bei Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos pastato išorės renovacija, o 2021 m. toliau vykdomi Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos vidaus patalpų modernizavimo darbai (bendra darbų vertė – 1,7 mln. Eur) bei pradėta Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ renovacija ir modernizavimas (darbų vertė – 1,2 mln. Eur) ir artimiausiu metu bus pradėtas Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio modernizavimas (darbų vertė – 0,7 mln. Eur).

 
Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  pradinio ugdymo pastato renovacija ir modernizavimas 
 Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos pastato išorės renovacija ir vidaus patalpų modernizavimo darbai 
     
 Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos pastato išorės renovacija ir vidaus patalpų modernizavimo darbai 

 

Be to, kitose 24-iose savivaldybės švietimo įstaigose 2021 m. taip pat buvo atlikti įvairūs patalpų remonto, santechnikos, šildymo sistemos bei virtuvės ir maitinimo patalpų remontai, sutvarkytos švietimo įstaigų teritorijos, atnaujintos arba įrengtos naujos vaikų žaidimo aikštelės bei įsigyta baldų, ir šiems tikslams iš viso buvo panaudota iš Savivaldybės biudžeto lėšų beveik 0,5 mln. Eur

Paberžės „Verdenės“ gimnazijos fasado remontas ir lauko klasės įrengimas

 

Dūkštų pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remonto darbai (2021 m.)

 

Buivydiškių vaikų darželis. Atlikti šaligatvių įrengimo darbai (2020 m.), 2021 m. atlikti koridoriaus remonto darbai

 

Riešės vaikų darželio teritorijos tvarkymo darbai 


  Naujas Vilniaus rajono sporto mokyklos administracinis pastatas (2020 m.) Sporto mokyklos biatlono trasos apšvietimas (2021 m.)


Shadow up