kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko mokymai, skirti COVID-19 prevencijai stacionariose socialinės globos įstaigose

Užklupus koronaviruso pandemijai, socialinės globos įstaigoms teko sudėtinga užduotis – visapusiškai apriboti galimą COVID-19 plitimą ir apsaugoti darbuotojus bei gyventojus nuo klastingos ligos. Siekiant pasisemti žinių, kaip tinkamai valdyti koronaviruso plitimą, šiandien Vilniaus rajono socialinių paslaugų globos įstaigos dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „COVID-19 prevencija stacionariose socialinės globos įstaigose“.


Mokymus vedė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja, gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė. Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo 54 socialinių įstaigų, veikiančių Vilniaus rajone, atstovai: Paberžės socialinės globos namų, VšĮ „Senevita“, Prūdiškių socialinės globos namų, VšĮ Savarankiško gyvenimo namų, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro, VšĮ „Betzatos bendruomenė“ vadovai ir darbuotojai.

Pranešėja Daiva Razmuvienė mokymų pradžioje apžvelgė LR teisės aktų reikalavimus COVID-19 valdymui, pabrėždama, kad jie nuolat keičiasi, todėl būtina vadovautis aktualia redakcija.


COVID-19 valdymo planas – aiški strategija, padėsianti tinkamai reaguoti

Kalbėdama apie PSO rekomendacijas, epidemiologė pristatė pagrindinius koronavirsuo valdymo aspektus, vienas iš jų – iš anksto parengtas įstaigos COVID-19 valdymo planas. Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, pranešėja akcentavo būtinumą nustatyti aiškius reikalavimus dėl globos įstaigų paslaugų veiklos organizavimo: įstaigos lankymas, lankytojų temperatūros matavimas, rankų higiena, kaukių dėvėjimas ir kt.

Užklupus koronaviruso infekcijai, įstaigos taip pat turi turėti parengtą COVID-19 valdymo planą, kuriame bus aiškiai numatyti visi reikalingi veiksmai: suburta darbuotojų priežiūros komanda, gyventojų izoliavimas įstaigoje, darbuotojų ir gyventojų testavimo strategija ir kt. Pasak Razmuvienės, svarbu, kad įstaigos darbuotojai būtų aprūpinti visomis asmens apsaugos priemonėmis, o nustačius koronaviruso infekcijos atvejį, nedelsiant turi būti informuotas NVSC, su kuriuo bendradarbiaujant bus nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems bus taikoma izoliacija.


Darbuotojų asmens apsaugos priemonės ir tinkama higiena – svarbūs kiekviename žingsnyje

Mokymų metu nemažai dėmesio skirta ir infekcijų kontrolės reikalavimams. Kaip teigė gydytoja epidemiologė, įstaigose visi darbuotojai turi būti apmokyti kaip teisingai naudoti asmens apsaugos priemones (AAP), kaip dezinfekuoti rankas, valyti/dezinfekuoti aplinką ir tvarkyti panaudotas priemones. Kalbėdama apie AAP tvarkymą, gydytoja pastebėjo, kad dauguma įstaigų neturi tinkamų talpų AAP išmesti, o tokios talpos yra ir pakartotinai naudojamos. Taip pat pabrėžė, kad dezinfekcijos priemonės turi būti ne tik prie pagrindinių įstaigos įėjimų ir išėjimų, bet ir prie kiekvieno skyriaus, kad iš karto galima būtų dezinfekuoti rankas, neinant prie dezinfekcijos stotelės. „Rankų higiena ir veido apsaugos priemonės – pagrindiniai virusą stabdantys dalykai Vienas susirgęs, simptomų nejaučiantis darbuotojas per vieną darbo parą gali užkrėsti kažkur 12-15 darbuotojų ir gyventojų, todėl turi būti griežtai laikomasi visų reikalavimų ir nustatytos tvarkos, kad šitas virusas neišplistų“, – apie būtinumą tinkamai laikytis visų apsaugos priemonių kalbėjo gydytoja.

Pranešėja, kalbėdama apie personalą, taip pat pabrėžė, kad darbuotojai yra vieninteliai su išoriniu pasauliu kontaktuojantys asmenys, todėl siekiant apsaugoti visus gyventojus, reikia labai griežtai laikytis visų apsaugos reikalavimų. „Žinome nemažai atvejų, kai darbuotojai kartu važiuoja į darbą ir jei yra vienas sergantis, užsikrečia visi keliaujantys, kurie paskuti išplatina ligą savo darbovietės skyriuose. Todėl kartu keliaujant vienoje transporto priemonėje būtina dėvėti veido kaukes, dėl savo ir kitų saugumo“, – ragino D. Razmuvienė.


Apgyvendinimo perorganizavimas ir izoliacija

Socialinės globos įstaigos tampa vienu iš Covid-19 ligos plitimu taikiniu, todėl įstaigos turi nedelsiant reaguoti. Mokymų metu kalbėdama apie koronaviruso atvejus, epidemiologė pabrėžė, kad susirgę ir kontaktavę asmenys turi būti izoliuoti nedelsiant per 24 valandas. Tęsdama mokymus apie izoliaciją ir izoliacijos patalpas, gydytoja papasakojo apie 3 būtinas patalpas: COVID-19 susirgusiems, stebėjimui ir koronaviruso nesergantiems gyventojams. Pabrėžė, kad stebėjimo patalpose, kuriose izoliuojami aukštai rizikai susirgti priskiriami gyventojai, reikia, kad izoliuotųsi tik vienas asmuo, tačiau nesant galimybei, gali ir du su 2 m atstumo išlaikymu.

Taip pat gydytoja papasakojo apie patalpų reorganizavimą, akcentuodama, kad gerai turėti ir papildomas patalpas, kur ateityje galima izoliuoti gyventojus, jei tokių patalpų pritrūks. Taip pat valdant koronaviruso plitimą, būtina suformuoti atskiras personalo komandas skirtingų rizikų pacientams prižiūrėti ir valdyti jų srautus, t. y. kad skirtingų pamainų darbuotojai nekontaktuotų.


Darbuotojų ir gyventojų testavimas

Mokymuose nemažai kalbėta ir apie darbuotojų bei gyventojų testavimą tiek prevenciškai, tiek nustačius koronavirsuo atvejus. Esant dideliam sergamumo paplitimui visuomenėje ir vyraujant besimptomiams atvejams, kol įstaigose nėra COVID-19 atvejų – darbuotojai turėtų būti testuojami nuolat kas 7 dienas, o gyventojai – kas 14 dienų.