kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Taryba pritarė Sosnovskio barščio naikinimo projekto įgyvendinimui

Siekiant išnaikinti Vilniaus rajono teritorijoje paplitusį nepaprastai gajų, pavojingą aplinkai ir žmonių sveikatai agresyvų invazinį augalą – Sosnovskio barštį bei išvengti jo plitimo, š. m. spalio 30 d. vykusio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu pritarta projekto „Sosnovskio barščio naikinimas Vilniaus r., Paberžės sen., Visalaukės I k., 2021-2023 m.“ įgyvendinimui. Nuspręsta, gavus Aplinkos apsaugos rėmimo programos dotacijos lėšas, Vilniaus rajono savivaldybės 2021–2023 m. biudžete šiam projektui numatyti ne mažiau kaip 30 proc. reikalingą tinkamų išlaidų dalinį finansavimą.


Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos paskelbto projekto reikalavimus, Sosnovskio barštis turi būti naikinamas tik valstybei ar savivaldybei priklausančiuose žemės sklypuose, tuo tarpu privačiuose sklypuose naikinimas turi būti finansuojamas iš kitų finansavimo šaltinių. Kita projekto finansavimo sąlyga – projekte dalyvaujančios savivaldybės turi būti parengusios Sosnovskio barščio gausos reguliavimo veiksmų planą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-07-01 įsakymo Nr. 352 nuostatas. Vilniaus rajono savivaldybė, įvertinusi bei atsižvelgusi į labiausiai Sosnovsio barščiais apaugusius plotus, parengė 4 Sosnovskio barščio naikinimo veiksmų planus Vilniaus r., Paberžės sen., Visalaukės I k. (trys planai – Žemynos g. ir vienas planas – palei Baronėlės upelį).

Vilniaus rajono savivaldybė įgyvendinus projektą siekia kontroliuoti ir sunaikinti iki 99 proc. Sosnovskio barščio populiacijos Paberžės seniūnijos Visalaukės I kaime. Numatyta sutvarkyti 4,92 ha plotą, apaugusį Sosnovskio barščiu. Tvarkytinose teritorijose esanti žemė nuosavybės teise priklauso valstybei, tuo tarpu 1,46 ha tvarkomo ploto yra privati nuosavybė. Sosnovskio barščius planuojama naikinti mechaniniais, cheminiais ir agrotechniniais naikinimo būdais.

Projekto finansavimo intensyvumas iki 70 proc. Projekto preliminari vertė siekia virš 52 tūkst. Eur. Iš Savivaldybės biudžeto numatoma skirti apie 16 tūkst. Eur.

Sutartį planuojama pasirašyti iki 2020 m. pabaigos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis po sutarties pasirašymo – iki 36 mėn.

 

Privačių sklypų savininkai raginami naikinti invazinį augalą bei tvarkyti savo žemės sklypus

Sosnovskio barštis nuo 2001 m. Lietuvoje įtrauktas į Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų bei grybų rūšių sąrašą, todėl jo, kaip ir kitų invazinių augalų rūšių, įvežimas, perkėlimas, prekyba ar kitoks platinimas yra draudžiamas.

Vilniaus rajono savivaldybė primena, kad už Sosnovskio barščių naikinimą privačioje teritorijoje yra atsakingas žemės savininkas ir kiti žemės naudotojai.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių 14.3. punkte nurodytus reikalavimus, draudžiama asmenims priskirtose teritorijose palikti netvarkomą, apleistą, nešienautą, piktžolėtą nuosavybės teise priklausančią, nuomojamą ar kitaip valdomą žemę ar mišką. Žemės sklypų savininkai privalo tvarkyti žemės sklypus, o tuo pačiu ir naikinti invazinį augalą – Sosnovskio barštį. Šių taisyklių reikalavimus pažeidę fiziniai ar juridiniai asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

Tvarkant teritoriją būtina imtis visų atsargumo priemonių – naikinant barščius reikia vilkėti neperšlampamais drabužiais, dėvėti pirštines, užsidėti akinius, t. y. apsaugoti visas atviras kūno dalis. Geriausia tą daryti ankstyvą rytą ar vėlyvą vakarą, kai saulės spinduliai ne tokie aktyvūs.

 

Sosnovskio barščių paplitimo Vilniaus rajone žemėlapis: http://webmap.vrsa.lt/gresmes/

Shadow up