kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dažniausiai gyventojų užduodami klausimai karantino metu

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje bei nuo kovo 16 d. karantino laikotarpiui laikinai sustabdžius fizinį asmenų aptarnavimą, pateikiame dažniausiai pasitaikančius klausimus ir atsakymus apie Vilniaus rajono savivaldybės ir seniūnijų teikiamas paslaugas bei tikimės, kad čia rasite visą reikiamą informaciją. Primename, kad visos paslaugos karantino metu teikiamos tik nuotoliniu būdu.


1. Kokiu būdu pateikti prašymą į savivaldybę ar seniūnijas?

Karantino metu, sustabdžius fizinį asmenų aptarnavimą savivaldybėje ir Vilniaus rajono seniūnijose, gyventojai ir įmonės savo klausimus turėtų spręsti telefonu arba internetu. Įprastos konsultacijos ir gyventojų priėmimas Savivaldybėje ar seniūnijose nevyksta.

Prašymus ar raštus galite teikti el. paštu: vrsa@vrsa.lt bei pasinaudodami elektroninio pristatymo sistema https://epristatymas.post.lt/ arba siųsdami adresu Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

Prireikus paslaugų, jas galite užsakyti el. būdu per elektroninės valdžios vartus https://www.epaslaugos.lt/portal/. Savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą rasite čia.


Elektroninių paslaugų portalai administracinių paslaugų užsakymams:

MEPIS metrikacijos paslaugoms mepis.registrucentras.lt

SPIS socialinei paramai šeimai www.spis.lt

INFOSTATYBA statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros IS www.planuojustatyti.lt → Elektroninės paslaugos

Bendroji informacija teikiama telefonais: (8 5) 275 1990; (8 5) 275 1961; (8 5) 275 6925.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kontaktus galite rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt > Struktūra ir kontaktai.

Dokumentus galite nuskanuoti arba nufotografuoti mobiliuoju telefonu ar kitomis priemonėmis bei prisegti kaip laiško priedą arba pateikti užsakydami paslaugą el. būdu. Taip pat teikiamus dokumentus galite pasirašyti el. parašu, mobiliuoju parašu arba https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer.

Prireikus, popierinius dokumentus galima įmesti į specialiai tam skirtą urną, kurią rasite prie centrinio įėjimo (Nr. 2) į savivaldybės pastatą Rinktinės g. 50 (Vilnius).

 

2. Kaip atsiimti dokumentus iš išdavimo langelio?

Karantino metu, teikiant raštus, prašome nurodyti galiojantį ir teisingą elektroninio pašto adresą, kadangi atsakymas ar užsakyti dokumentai bus nuskenuoti ir siunčiami Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Šiuo metu dokumentai fiziniu adresu (naudojantis Lietuvos pašto paslauga) siunčiami tik būtiniausiais atvejais. Siekiant maksimaliai išvengti tiesioginio fizinio kontakto, prireikus dokumentų originalai gali būti pateikti pasibaigus karantino režimui.

Pateikto dokumento būseną galima pasitikrinti tel. (8 5) 240 0617, (8 5) 275 6925.

 

3. Kaip pratęsti socialinės pašalpos mokėjimą?

Lietuvoje paskelbto karantino metu socialinės pašalpos mokėjimą galima pratęsti tik nuotoliniu būdu:

- teikiant prašymą elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS). Kilus papildomų klausimų, konsultacijas nuotoliniu būdu suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, el. p. danute.plascinskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0033.

- siunčiant prašymus el. paštu pagal gyvenamąją vietą priklausančios seniūnijos specialistui. Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt rubrikoje „Struktūra ir kontaktai“.

- telefonu, skambinant pagal gyvenamąją vietą priklausančios seniūnijos specialistui (prašymą užpildys specialistas).

 

4. Kur kreiptis dėl išmokos vaikui?

Siekiant remti vaikus auginančias šeimas bei mažinti vaikų skurdą ir pajamų nelygybę karantino metu nenutrūksta ir prašymų teikimas dėl išmokų vaikams. Prašymus patogiai ir greitai galima pateikti – elektroniniu būdu, per Socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.

Prisijungimas galimas trimis būdais: per el. bankininkystės sistemą, su mobiliu elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu.

Vaizdo instrukcija, kaip prisijungti prie SPIS: https://www.youtube.com/watch?v=fJ9hN7ORjV8.

Kilus papildomų klausimų, konsultacijas nuotoliniu būdu suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Anžela Olenkovič, el. p. anzela.olenkovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 240 1080 arba vyr. specialistė Viktorija Kygienė, el. p. viktorija.kygiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 253 2313.

Tiems, kurie neturi galimybės prašymo pateikti internetu SPIS sitemoje, jį galės pateikti nuotoliniu būdu – siunčiant prašymus el. paštu pagal gyvenamąją vietą priklausančios seniūnijos specialistui  arba skambinant jam telefonu (prašymą užpildys specialistas). Seniūnijų kontaktai skelbiami savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt rubrikoje „Struktūra ir kontaktai“.

 

5. Kur kreiptis dėl specialiųjų poreikių vertinimo?

Karantino metu asmens poreikiai socialinėms paslaugoms yra vertinami nuotoliniu būdu, susisiekus su pačiu asmeniu asmeniškai arba su artimaisiais aptariant individualius asmens pagalbos poreikius ir jų intensyvumą, šeimos narių, artimųjų galimybes pasirūpinti asmeniu karantino laikotarpiu.

Asmenų, kurie kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl neįgalumo ir darbingumo lygių, specialiųjų poreikių nustatymas vykdomas asmeniui nedalyvaujant ir Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynas pildomas susisiekus su šiais asmenimis ar jų atstovais telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu.

Savivaldybės administracijos paskirti specialistai Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims užpildo susisiekę su šiais asmenimis, ar jų atstovais telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu. Tuo atveju, jei specialieji poreikiai vertinami senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui, gaunančiam paslaugas socialinės globos įstaigoje, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, klausimynas užpildomas bendradarbiaujant su šių įstaigų socialiniais darbuotojais.

Taip pat informuojame, kad jeigu asmeniui nustatytas dalinis darbingumas, neįgalumas, specialieji poreikiai, sprendimas dėl priimto dalinio darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių pratęsiamas automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus, t. y. asmenys neturi vykti ir pateikti jokių dokumentų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai dėl termino pratęsimo. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pratęsusi terminus apie savo priimtus sprendimus informuos pensiją ar išmoką mokančias institucijas.

Jeigu dėl negalios nustatymo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą kreipiatės pirmą kartą, visus būtinus dokumentus – skenuotas ar fotografuotas dokumentų kopijas, atsiųsti reikėtų paštu (Švitrigailos g. 11E, 03228 Vilnius), el. paštu: dokumentai@ndnt.lt arba e. pristatymo sistemos pagalba.

Jei vis dėlto neturite galimybės būtinų dokumentų atsiųsti paštu ar el. paštu, tik tokiu atveju į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą galiojančio karantino metu iš anksto registruokitės internetu čia.

 

6. Kur kreiptis dėl prašymo pildymo (arba išmokos pratęsimo), kai nustatyti specialieji poreikiai?

Siekiant nenutrūkstamai tenkinti būtiniausius poreikius Lietuvoje paskelbto karantino metu, prašymus dėl tikslinių kompensacijų (priežiūros (pagalbos) arba slaugos) mokėjimo galima pildyti nuotoliniu būdu:

- teikiant prašymą elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS);

- telefonu arba el. paštu žemiau nurodytais kontaktais:

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistės:

Zofija Muzolf, el. p. zofija.muzolf@vrsa.lt, tel (8 5) 275 50 62,

Agata Dachnevič, el. p. agata.dachnevic@vrsa.lt, tel (85) 240 07 16,

arba kreiptis į pagal gyvenamąją vietą priklausančios seniūnijos specialistą.

 

7. Kaip užregistruoti traktorių?

Karantino metu traktorių, savaeigių mašinų ar priekabų registracija nevykdoma. Taip pat yra perkelta kovo mėnesį Vilniaus rajono seniūnijose planuota traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra.

Pasibaigus karantino laikotarpiui apie traktorių ar kitos technikos registracijos galimybes bei naujas žemės ūkio technikos apžiūros datas Vilniaus rajone informuosime atskiru pranešimu.

Kilus papildomų klausimų dėl įregistruotų traktorių, savaeigių mašinų ar priekabų, jau įregistruotos technikos registro duomenų pakeitimo ar prireikus konsultacijos registravimo klausimais, galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoją Gediminą Janavičių, el. p. gediminas.janavicius@vrsa.lt, tel. (8 5) 272 6065.

 

8. Kaip deklaruoti gyvenamąją vietą?

Asmenys, norintys deklaruoti savo gyvenamąją vietą, tai padaryti gali keliais nesudėtingais žingsniais – pildant elektroninę gyvenamosios vietos deklaracijos formą Elektroninių valdžios vartų puslapyje www.epaslaugos.lt.

Jei vis dėlto neturite galimybės to padaryti internetu, dėl konsultacijų galite kreiptis į seniūnijas pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt rubrikoje „Struktūra ir kontaktai“.

 

Maloniai prašome gyventojų ir įmonių savo klausimus spręsti tik nuotoliniu būdu – telefonu arba interneto ryšio priemonėmis. Bendroji informacija teikiama telefonais: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925.

Būkime sąmoningi, jauskime socialinę atsakomybę bei laikykimės karantino režimo reikalavimų.

 

 

Shadow up