kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Balandį Vilniaus rajone bus vykdomi oro taršos kokybės rodiklių matavimai

Vilniaus rajono savivaldybė kartu su Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto, Aplinkos apsaugos instituto specialistais ir toliau vykdys oro taršos kokybės rodiklių ((KD10, SO2, NOx, O3 CO ir LOJ (benzenas, toluenas, etilbenzenas, m, p-kslilenai ir o-ksilenai)) ir amoniako (NH3) matavimus.


 

Vertinant praeitų metų matavimo rodiklius, šiuo metu esminę oro taršos dalį sudaro tarša dėl kūrenamų katilų bei namų ūkių veiklos. Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo 2016-2020 m. programa, pasyvūs serbentai bus kabinami balandžio 1 d. ir bus eksponuojami iki balandžio 14 d. Tyrimai su mobilia laboratorija bus atliekami nuo balandžio 1 d. iki 10 d.

Matavimams parinkti šie taškai:

- Amoniako nustatymui pasyviųjų serbentų matavimo taškas Rudaminos sen., Rudaminos k., Vilniaus ir Mechanizatorių gatvių sankryžoje;

- Mobilios laboratorijos (kietųjų dalelių, sieros dioksidas, azoto oksidai, ozonas, anglies monoksidas) ir pasyviųjų serbentų LOJ (benzenas, toulenas, etil-benzenas, m,p-ksilenai, o-ksilenai) pietinėje, Kyviškių k. Lakūnų g. šalia Kyviškių aerodromo, dalyje.

Shadow up