kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kaip karantinas paveikė Vilniaus rajono gyvenimą (II dalis)

Skelbiame antrąją straipsnio apie karantino padarinius Vilniaus rajone dalį. Su pirmąja galima susipažinti čia


Komunalinio ūkio sektoriuje pavyko užtikrinti darbų tęstinumą. Vilniaus rajono gyventojams pratęsėme vietinės rinkliavos mokėjimų terminus už komunalinių atliekų surinkimo paslaugą nuo kovo 31 d. iki š. m. birželio 1 d. (už šių metų I ketvirtį), o už šių metų II ketvirtį gyventojai turi galimybę atsiskaityti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.. Pagrindinių paslaugų teikimas (vandens, nuotekų šalinimo, atliekų tvarkymo ir t. t.) vyksta sklandžiai.

Karantino laikotarpiu statybos sektoriuje pastebėjome netgi suaktyvėjimą, ruošiant visų rūšių projektinę dokumentaciją. „Matyt, gyventojai karantino laikotarpiu turi daugiau laiko statyboms tęsti, kiek atsilaisvino architektai, kurie paspartino projektavimo darbus. Fiksuojame išaugusį statybos leidimų skaičių, teikiame daugiau susisiekimo komunikacijų projektų derinimo paslaugų“, – aiškina rajono vadovė M. Rekst.

„Labai džiugina tai, kad tebevyksta viešųjų objektų statybos ir gerinimo darbai. Tęsiami didelės apimties Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro remonto darbai, statomas Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus priestatas, Marijampolio vaikų lopšelio-darželio priestatas. Žinoma, darbų tempai kiek sulėtėjo, nes kurį laiką rangovams buvo itin sunku gauti statybines medžiagas, o ir jų pasirinkimas buvo ribotas“, – atkreipia dėmesį merė.

 

Civilinės metrikacijos paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. išskirtiniais atvejais, kai paslaugos negali būti suteiktos nuotoliniu būdu, iš anksto suderinus laiką telefonu, interesantai įleidžiami į tam skirtas Vilniaus rajono savivaldybės patalpas. „Karantinas šioje srityje labiausiai paveikė santuokas: būsimieji jaunieji dažnai nukelia tuoktuves vėlesniam laikui“, – aiškina M. Rekst. Jei karantino pradžioje gyventojai ir ryžosi ceremonijai, jos vyko dalyvaujant 4-5 asmenims. Šiuo metu ceremonijoje dalyvauti gali daugiausia 7 asmenys, Visi, įskaitant jaunuosius, dėvi kaukes ir mūvi pirštines. Visos išvažiuojamosios santuokos nukeltos vėlesniam laikui. 

Karantino laikotarpiu kultūrinė veikla buvo persikėlusi į elektroninę erdvę. Per tą laiką kilo daug naujų sumanymų ir idėjų, kurios bus įgyvendinamos pasibaigus socialinei gyventojų izoliacijai. Pasitelkiant socialinių tinklų galimybes, vyko ansamblių repeticijos, sportininkai rengė treniruotes, edukaciniai užsiėmimai buvo įgavę virtualią formą, tokiu pat būdu vyko ir įvairaus pobūdžio konkursai. „Labai laukiame tiesioginio susitikimo su žiūrovais ir kultūros vartotojais. Labai norime atverti publikai koncertų sales, sportininkams sporto aikštynai ir sporto salės jau po truputį bus atveriamos“, – tikina Vilniaus rajono merė.

Žemės ūkio srityje priimtas sprendimas iki karantino pabaigos atidėti traktorių techninę apžiūrą. Traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. kovo 14 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo. Balandžio 20 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas, kuris baigsis birželio 22 d. Pavėluotos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos priimamos nuo birželio 23 d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc.

Kalbant apie investicinių projektų įgyvendinimą, susidarė įspūdis, kad kai kurie rangovai, pasinaudodami susidariusia situacija, siekė gerinti prieš tai pasirašytų sutarčių sąlygas savo naudai. Įgyvendindami projektus, rangovai dažnai skundėsi, kad statybinių medžiagų ar prekių tiekimas labai vėluoja, prašė avansinių mokėjimų, kad galėtų anksčiau nupirkti ar užsakyti prekes. „Buvo sudėtingiau kontroliuoti rangovus, kaip jie vykdo darbus. Buvo laikas, kai mūsų specialistai turėjo apsiriboti vien nuotraukomis iš projekto vietos“, – akcentuoja merė. „Dabar viskas pamažu grįžta į įprastą režimą“, – džiaugiasi M. Rekst.

Paskelbus karantiną, turėjo būti perplanuotas ir socialinių paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams tiek asmens namuose, tiek stacionariose dienos socialines globos paslaugas teikiančiose įstaigose.

 

Dienos socialinės globos paslaugas teikiančios institucijos turėjo laikinai nutraukti savo veiklą. Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, net ir laikinai sustabdžius veiklą įstaigoje, dirbo visu pajėgumu. Darbas su paslaugų gavėjais buvo vykdomas nuotoliniu būdu, tiesiogiai transliuojamos mankštos, skirtos tiek centro lankytojams, tiek ir jų tėvams. Ir paslaugų gavėjai, ir jų tėvai nuolat buvo palaikomi ir konsultuojami centro darbuotojų telefonu. Nepaisant sunkios situacijos Lietuvoje, centro paslaugų gavėjų užimtumas nebuvo pertrauktas, o vykdomas nuotoliniu būdu pagal užimtumo specialistų sukurtus šablonus, tokiu būdu ruošiantis darbui po karantino atšaukimo.

Socialinių paslaugų teikimas asmens namuose (integrali pagalba į namus) buvo sumažintas iki minimumo. Šiuo metu veikla atnaujinta, laikantis visų nustatytų reikalavimų.

Siekiant išsaugoti darbo vietas socialinių paslaugų įstaigose, kad, pasibaigus karantinui, socialinių paslaugų teikimas būtų pratęstas kuo operatyviau, Vilniaus rajono savivaldybė užtikrina finansavimą negalinčių veikti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms ir socialinėms paslaugoms teikti (pirkti) iš numatytų Savivaldybės biudžeto ar valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų. Toks finansavimas užtikrinimas dienos socialinės globos paslaugas teikiančioms įstaigoms, negalinčioms laikinai vykdyti savo veiklos, kuriose paslaugas gauna Vilniaus r. gyventojai.

„Situacija Vilniaus rajone buvo ir išlieka stabili. Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai nuotoliniu būdu tebekonsultuoja gyventojus, vertina poreikį pagalbai, priima prašymus. Visiems besikreipiantiems į socialinių paslaugų centrus asmenims suteikiama konsultacija, pagalba. Esant poreikiui, organizuojamas transportas, maitinimas, aprūpinimas būtiniausiomis prekėmis ir (ar) asmens apsaugos priemonėmis“, – detalizavo M. Rekst.

Kalbant apie socialinių paslaugų šeimai ir vaikui teikimą, būtina pabrėžti, kad karantinas, be abejo, palietė Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų funkcionavimą. Pavyzdžiui, visi Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai darbo vietas turėjo įsirengti namuose. Bendravimas su šeimomis, atvejo vadybos posėdžiai vyksta nuotolinėmis vaizdo ir ryšio priemonėmis. Pagirtina, kad darbuotojai greitai persiorientavo ir savo įprastinius metodus pakeitė kitais, prisiderino prie esamos situacijos. Lankomosios priežiūros specialistės, laikydamosi visų karantino apsaugos reikalavimų, lankosi pas asmenis, kuriems yra paskirta priežiūra. Centro veikla karantino metu nesutriko – visos paslaugos yra teikiamos laikantis visų nustatytų saugumo taisyklių.

„Dar visai neseniai visas pasaulis gyveno beprotišku ritmu. Skubėjo, lėkė, skriejo dideliu greičiu. Vienu momentu visi sustojome. Tikiu, kad izoliacijos laikotarpiu, kai turėjome daugiau galimybių sustoti ir viską apmąstyti ir į įprastą gyvenimo ritmą grįšime tapę geresniais. Grįšime kitokie. Labiau mylėdami ir gerbdami kitą žmogų ir dar labiau atsidavę savo gyventojams, kibsime į darbus, taip reikalingus mūsų Vilniaus rajonui. Būtent to linkiu sau ir kitiems“, – pabrėžia M. Rekst.

Shadow up