kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2021 m. KPPP lėšos bei objektai

2021 m. balandžio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-113 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T3-224 „Dėl papildomų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T3-249 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-113 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais“ 2 p. patvirtinto vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų objektų sąrašo naujos redakcijos“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T3-250 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T3-224 „Dėl papildomų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais“ 1 p. patvirtinto vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų objektų sąrašo naujos redakcijos“

Grįžti
Shadow up