kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Planavimo dokumentai


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI

VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA


Vilniaus rajono savivaldybės turizmo rinkodaros strategija ir veiksmų planas 2016–2022 metams


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vilniaus rajono strateginių planų įgyvendinimo ir priežiūros struktūros patvirtinimo

2012 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-194  redakcija

 


 

Vilniaus rajono trejų metų strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo, koordinavimo bei stebėsenos tvarkos aprašas

 

 


Grįžti
Shadow up